Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Sistem krava tele – prednosti takvog uzgoja

Sistem krava tele – prednosti takvog uzgoja

Sistem krava tele – U Srbiji postoje grla simentalske rase i domaće šareno goveče, koje u planinskim krajevima je nešto manjeg formata i postoje holštajn grla i njegovi melezi sa simentalcem. Za Srbiju je najinteresantnije domaće šareno goveče i njihovi melezi sa tovnim rasama manjih okvira.

To su krave manjeg formata, težine između 450 i 500 kilograma. Ovaj tip goveda (simentalac x domaća goveda – buša i podolac) manjih je dimenzija i mlečnosti od 2.500 do 3.000 litara u laktaciji. Ovaj tip goveda ima simentalsku šaru, ali je nasledio dobru plodnost i dugovečnost domaćih rasa. Ovakva grla u sistemu krava – tele ne bi promenila svoj način života. Telad sisaju skoro 120 dana, a krave dobijaju koncentrovanu hranu svega 2 meseca po telenju, dok ostale potrebe zadovoljavaju pašom ili kabastom hranom.

Krave ovog tipa, parene sa grlima limuzin rase dale bi telad odličnog kvaliteta. Zbog manjeg formata ovih krava, limuzin daje manju i lakšu telad na rođenju, i idealno je rešenje za dobijanje teladi sa boljim klaničnim i tovnim osobinama.

Dejan Stanković dipl. ing. za stočarstvo PSSS Užice

limuzin rasaSistem krava tele

Udruženje uzgajivača limuzin krava na severu Vojvodine uspešno već dve godine učestvuje u sistemu krava – tele. Sada je već 200 grla na pašnjacima i želja je članova udruženja da se taj broj poveća. Predstavnik Udruženja Miroslav Kiš je učestvovao na Poljoprivrednom sajmu i izložio grla koja su bila najbolji predstavnik svoje rase. Država podstiče ovaj vid gajenja krava , ali bez subvencija države od najmanje 50% pri nabavci opreme i izgradnju objekata neće biti daljeg napretka.

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …