Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Sistemi gajenja goveda – poluslobodan ili štalski?

Sistemi gajenja goveda – poluslobodan ili štalski?

Sistemi gajenja goveda –  Savremeno stočarstvo zahteva visoka ulaganja i često su poljoprivrednici prinuđeni da se zadužuju za izgradnju objekata, kupovinu opreme. Možda Vam može biti interesantan jedan od  jednostavnijih načina uzgoja – poluslobodan sistem držanja goveda. Rezultat je bolje zdravlje životinja, viša mlečnost, ali uz nešto više izdatke za ishranu. Uz odluku da krenete sa ovim načinom uzgoja zadovoljićete i uslov poštovanja dobrobiti životinja.

Poluslobodan sistem držanja goveda – Goran Joksić

Poluslobodni sistem predstavlja poboljšanje u odnosu na vezani sistem držanja goveda. Ovaj sistem podrazumeva da se mlađe kategorije drže slobodno – nevezano uz neograničenu mogućnost kretanja bilo u staji, na ispustu, ili na pašnjaku. Jedna od mogućnosti ovakvog sistema držanja je da krave u laktaciji drže vezano, a u periodu zasušenosti nevezano u štali, ili na ispustu.

Sistemi gajenja goveda

Čitav je niz mogućnosti i varijanti kod ovakvog sistema držanja. Može npr. da se grla tokom zime drže unutra vezane, a leti na ispustima. Međutim bolje je krave i leti i zimi u toku dana držati delimično u staji, a delimično na ispustima i pašnjacima. Obično se grla za vreme hranjenja i muže drže u objektu, a u ostalom delu dana se slobodno kreću van objekta.

Tako grla imaju povećanu slobodu kretanja što povoljno utiče na zdravstveno stanje životinja, lakši partus, smanjen rizik od deficita vitamina D, duži proizvodni i životni vek i veću mlečnost. Utrošak hrane je nešto veći nego kod vezanog sistema, ali je to zanemarljivo u odnosu na sve prednosti koje nosi poluslobodni sistem držanja.

Ovaj sistem može da se primenjuje kod ne preterano velikog broja grla. U tom slučaju je vezivanje krava na ležištima jednostavno, jer svaka jedinka dođe na svoje mesto. Ako je preveliki broj grla to je sve mnogo složenije, pa se poluslobodni sistem držanja goveda preporučuje za populaciju do 30 – tak jedinki.

O iskustvima iz Holandije OVDE

Pročitaj i ...

senaža pravilna suva materija

Senaža osnovni preduslovi za uspešan rad

Potrebno je obezbediti vlagu mase od 45 do 55% i uspeh je siguran.