Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Svinje nazimice za uzgoj od 0-160 dana

Svinje nazimice za uzgoj od 0-160 dana

vešta?ko osemenjavanje

Savremeni način uzgoja svinja pokušava da postigne maksimalan učinak uz optimalan utrošak hraniva – nazimice za uzgoj DO 160 DANA STAROSTI. Posle zalučenja prasadi mlade nazimice treba smestiti u bokseve adekvatne površine poda po grlu. Raspoloživa površina poda po grlu treba da se povećava srazmerno povećanju telesne mase. Površina poda po grlu može se izračunati po sledećoj formuli:

P=Tm X 0,036m², gde je Tm telesna masa grla.

Broj nazimica u grupi takođe ima uticaja na njihovu starost kod polne zrelosti. Pokazalo se da optimalan broj nazimica u grupi iznosi 10-30. Nazimice držane u mnogo manjim ili mnogo većim grupama polnu zrelost postižu znatno kasnije. Kod takvih nazimica je pojava tihog i neregularnog estusnog ciklusa dvostruko povećana u odnosu na one nazimice koje se drže u grupama od 10-30 grla. Osim toga značajno se povećava i broj nazimica sa nerazvijenim reproduktivim organima u uzrastu 230 dana.

Nazimice za uzgoj od 0-160 dana

Smeštaj nazimica starih 70-160 dana, zajedno sa kastriranim ili nekastriranim nerastima sličnog uzrasta, kao i u blizini polno zrelih nerasta, nema uticaja na njihovu starost pri pojavi puberteta.

Faktori ambijentalnog klimata, posebno trajanje dnevnog fotoperioda, značajno utiču na proces polnog sazrevanja. Zbog toga nazimice treba držati u svetlim objektima, u kojima je moguće kontrolisati temperaturu i ventilaciju. Dobro je da objekti imaju ispuste u kojima se nazimice mogu slobodno kretati. Ovi ispusti treba da imaju nadstrešnice koje štite od direktne insolacije.

Smeštaj nazimica u potpuno zatvorenim objektima povećava pojavu reproduktivnih poremećaja, posebno kada je reč o povećanoj pojavi odloženog puberteta, tj. povećanog broja predpubertetskih anestija. Ovaj problem se može prevazići tako što se nazimice stare 70-120 dana premeste iz zatvorenih u objekte sa ispustima.

Nazimice za uzgoj

Visoka ambijentalna temperatura (preko 30 stepeni C) značajno povećava broj nazimica koje ne postižu pubertet ni do uzrasta od 230 dana. Naime do ove starosti, pubertet postiže oko 90% nazimica držanih u optimalnim ambijentalnim uslovima. Međutim, ako nazimice držane na temperaturi preko 30 stepeni, svega 30% nazimica postiže polnu zrelost do uzrasta od 230 dana. Oko polovine ovih nazimica ima cistične jajnike.

Odvojeno držanje i ishrana priplodnih nazimica mora početi u fazi porasta. Sa oko 25-30 kg ženska prasad koja po eksterijeru i poreklu mogu biti upotrebljena za reprodukciju izdvajaju se i hrane odvojeno od tovnih grla. U periodu porasta nazimicama se moraju obezbediti svi uslovi da ispolje svoj genetski maksimum u smislu intenziteta porasta, efikasnosti iskorišćavanja hrane i kvaliteta trupa, jer se na osnovu ovih parametara obavlja selekcija svinja nakon završenog performans testa. Prema nekim preporukama nazimice u uzrastu od 160-170 dana moraju imati telesnu masu najmanje 90-100 kg i debljinu leđne slanine oko 12 mm.

Da bi se postigao cilj, nazimice moraju ostvariti životni dnevni prirast od 520-620 grama. Nakon završenog odgoja u kavezima, kada nazimice dostignu telesnu masu 25- 30 kg i starost od 80-90 dana obavlja se njihovo odvajanje u posebne objekte ili bokseve. Tada ih treba hraniti smešama koje treba da omoguće puno ispoljavanje genetskog potencijala, kada je u pitanju intenzitet porasta, efikasnost iskorišćavanja hrane i kvalitet trupa. Zbog toga u periodu performans testa hrana mora biti kvalitetna, sa dovoljnom koncentracijom energije, dovoljnim sadržajem i kvalitetom proteina, uz obezbeđenje povećanog nivoa makro i mikroelemenata i vitamina.

Potreba za proteinima podmiruju se na osnovu strukture idealnog proteina za nazimice u porastu.

Savetodavac za stočarstvo
Dipl.ing.Dragan Jakovljević

foto isv.rs

 

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …

Leave a Reply