Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Telad u prvih šest meseci uzrasta, njihov uzgoj

Telad u prvih šest meseci uzrasta, njihov uzgoj

Veoma je važno da telad  u prvih šest meseci dobiju najbolje uslove za razvoj. Telad se odlučuju i smeštaju odvojeno ili pojedinačno. Pojedinačni smeštaj može da traje od dve do osam nedelja. Evropska unija je preduzela mere kojima se regulišu minimalni uslovi vezani za smeštaj, odnosno objekte na farmi i opremu za telad. Najvažnije su sledeće stavke:

  •  Individualni smeštaj se posle osam nedelja zabranjuje osim ako su u pitanju veterinarski razlozi.
  •  Širina individualnog boksa mora biti jednaka visini grebena, a dužina jednaka dužini životinje pomnoženoj sa 1.1
  • Deo bočnih pregrada između bokseva mora biti otvoren, da bi omogućio vizuelni i taktuelni kontakt među životinjama

Telad u prvih šest meseci uzrasta, njihov uzgoj

Individualni smeštaj i obično se prave od sintetičkih svetlo obojenih materijala koji odbijaju svetlost da bi se sprečio efekat staklene bašte unutar njih ili od materijala koji reflektuju svetlost. Takođe mogu se praviti i od drveta, panela ili šperpoče. Otvor se okreće na suprotnu stranu od smera duvanja glavnih vetrova. Kao dodatak igloi imaju ograđeni ispust veći od dva kvadratna metra. Sastavni deo je nosač kante za napajanje i nosač jasala za koncentrat. U iglo se obavezno stavlja prostirka koja mora biti čista i suva. Iglo treba postaviti na ocedito zemljište u skladu sa lokalnim propisima o bezbednosti voda. Grupni smeštaj teladi ne preporučuju se podovi sa nagibom za telad do šest meseci.

Takođe se NE preporučuju liga boksevi i betonski i rešetkasti pod. Vezivanje teladi je zabranjeno u EU direktivom, a ne preporučuje se u zemljama u kojima još nije zabranjeno. Pri izgradnji objekata moraju se obezbediti uslovi za grupno držanje teladi. U ovakvim objektima telad je moguće hraniti ručno ili automatski pojilicama za mleko.

Ako se hrane ručno formiraju se grupe od 8-10 teladi i hrane se dva puta dnevno. U ovu svrhu mogu se napraviti boksevi u kojima se telad odvaja na jedan sat da bi svako tele bilo nahranjeno. Ukoliko je ishrana automatska formiraju se grupe do trideset teladi Telad se mogu držati u objektima sa prostirkom ili na potpuno rešetkastom podu.

PSSS Kraljevo d.o.o.

Nerandžić Ljiljana dipl. inž.

Pročitaj i ...

organska proizvodnja angus rasa krave organska stočarska

Organska stočarska proizvodnja je mogućnost zarade

Više truda i više finansijskih sredstava zahteva organski način uzgoja stoke, ali i dobijeni proizvodi su više cenjeni na tržištu.