Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Tov junadi izbor najboljih prema rasi, vrsti hraniva

Tov junadi izbor najboljih prema rasi, vrsti hraniva

Tov junadi  izbor najboljih – Tokom decenija Srbija nije uspevala da izveze dovoljno junećeg mesa u EU. Godišnje ni 700 tona. Međutim malo se zna da je izvoz junetine u EU opterećen taksom od 12% i da se izvozi samo najbolji deo trupa. Problem sa izborom teladi za tov je veoma izražen, manjak teladi na tržištu je uslovio da se kupuje sve što ponude – da li je to uvek dobar izbor?

Pročitajte tekst autora dipl. inž. Nenada Vujčića o pravilnom izboru koji Vam može doneti profit ili …

Faktori koji utiču na izbor životinja za tov

Za tov su najpogodnije životinje velikog kapaciteta i intenziteta porasta koje dobro koriste hranu. Tov mlađih životinja je u prednosti nad tovom starijih jer im je intenzivniji porast, mogućnost konzumacije veće količine hrane po jedinici telesne mase, manji utrošak hrane za jedinicu prirasta.  Za tov su najpogodnija muška nekastrirana junad. 

Tov počinje izborom životinje za tov:

 1. Prema rasi

 • Tovne rase
 • Rase kombinovanih osobina (šareno ili simentalsko goveče, smeđe ili montafonsko, sivo ili oberintalsko, crnobelo itd.)
 • Rase mlečnog tipa

 2. Prema starosti

 • Mlađa utovljena junad (baby beef)
 • U starosti do 12 meseci dostižu 250 – 450 kg
 • Kod nas do 15 meseci dostižu 420 – 450 kg
 • Starija utovljena junad
 • U starosti od 18 do 24 meseca dostižu masu do 500 kg

Tov odraslih govedatov junadi

 • Tu spada tov krava, bikova i volova izlučenih iz proizvodnje
 •  Veliki su troškovi za uzdržne potrebe i troše veliku količinu hrane po jedinici prirasta
 • Koriste se gde je jeftina hrana i velika razlika u ceni mršavih i ugojenih grla

 Tov junadi  izbor najboljih rasa

junad za tov

3. Prema vrsti hraniva

 U zavisnosti od učešća različitih hraniva u obrocima tovne junadi, razlikujemo tri osnovna tipa tova:

 Koncentratni (intenzivni) tip tova 

– Smeša koncentrata na bazi zrna kukuruza kao osnovnog izvora energije 60 – 70%, proteinska hraniva sa mineralima i vitaminima 10 – 15%, lucerkino brašno 5 – 20%. Uz to se dodaje 1 – 1,5 kg lucerkinog sena ili drugog kvalitetnog sena

– Tov traje kratko, veliki dnevni prirast iznad 1200 grama

– Opasnost od digestivnih i metaboličkih poremećaja

 Polukoncentratni (POLUINTENZIVNI) tip tova 

– Tov ograničenim količinama koncentrata i grube kabaste hrane

– Prirast nešto niži (1000 – 1200 grama), trajanje tova duže

– Pored žitarica i kvalitetnog sena koriste se još i druga voluminozna hraniva (zelena lucerka, trava, kukuruzna i druge vrste silaže, otpaci prerađivačke industrije)

– Kvalitet tovljenika dobar, utrošak hrane umeren, izbegavaju se opasnosti od pojave digestivnih i metaboličkih poremećaja

– Pogodan za tov mlađe junadi

Tov kabastim hranivima (EKSTENZIVNI TOV)

– Zasniva se na ishrani velikim količinama kabaste hrane uz ograničenu upotrebu koncentrata

– Organizuje se gde je moguća velika proizvodnja jeftine kabaste hrane

– Kabasta hrana mora biti velike hranljive vrednosti da bi je životinje rado jele i u velikim količinama

– Tov duže traje i manji su dnevni prirasti

– Zahteva nešto stariju junad preko 200 kg.

Nenad Vujčić dipl.inž.

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, …