Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Uginuće svinja i kako smanjiti broj uginuća

Uginuće svinja i kako smanjiti broj uginuća

Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimično dominantnom obliku) ispoljavaju isključivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u većini slučajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje utiče na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.

Ovo ukazuje da se upravo odgajivanjem u srodstvu ili korišćenjem linijskog tipa uzgoja može najsigurnije utvrditi postojanje letalnih faktora, a ujedno i omogućiti njihovo otklanjanje iz populacije, odnosno nekog zapata svinja.

Uginuće svinja 

Ovde su nabrojane i kratko opisane važnije letalne i semiletalne mane koje se manifestuju kod svinja a izazivaju uginuće svinja:

  1. Hydrocephalus – predstavlja nakupljanje tečnosti u lobanjskim šupljinama. Osobina je recesivna i izrazito letalna, pošto su prasad mrtvorođena ili uginjavaju u roku od nekoliko dana nakon partusa;
  2. Moždana kila – degenerativna osobina kod prasadi u vidu otvora na čeonoj i temenoj kosti. Prasad se rađaju živa, ali zbog pomenutog poremećaja ne mogu dugo da prežive;
  3. Rascepljeno nepce – javlja se kod živorođene prasadi, ali vrlo brzo dolazi do smrti pošto prasad nisu sposobna da sisaju;
  4. Paraliza – mana koja se ispoljava izraženije na prednjim, a slabije na zadnjim ekstremitetima. Prasad nisu sposobna da stoje niti da se oslanjaju na nogama, tako da uginjavaju vrlo brzo, već posle nekoliko dana. I ovo je recesivna osobina;
  5. Zadebljale prednje noge – nastaju kao posledica infiltracije vezivnog tkiva na mesto mišićnih vlakana na prednjim ekstremitetima. Prasad se sa ovom manom rađaju živa i posledica ne mora uvek da bude letalna;
  6. Atresia ani, ili začepljenost čmara – javlja se kod novorođene prasadi oba pola, s tim što je kod muške prasadi posledica letalnog karaktera, dok prasad ženskog pola ostaju u životu. Ova mana je utvrđena kod više rasa, dok je nasleđivanje pod kontrolom dva dominantna gena;
  7. Hemofilija – predstavlja nesposobnost zgrušavanja krvi. Često se ispoljava kao posledica parenja u srodstvu prilikom linijskog odgajivanja. Sa starenjem prasadi, mana postaje sve izraženija ali ipak određen procenat slučajeva ne završava letalnim efektom. I ova se osobina nasleđuje recesivno;

 Dragoljub Krajnović, dipl. ing.

Pročitajte i: Ishrana tokom laktacije

Pročitaj i ...

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Koncentrati njihov sastav i vrste

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama.Smeše koncentrata za goveda (ali ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne,

Leave a Reply