Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Značaj vode u ishrani stoke je veliki

Značaj vode u ishrani stoke je veliki

Značaj vode u ishrani stoke je veliki. O značaju vode u ishrani krava možda najbolje govore sledeća dva podatka: telo krave sastoji se od oko 55 do 70 % vode a mleko, jedan od proizvoda krava, sadrži oko 87,5 % vode. Voda je neophodna za održavanje telesnih tečnosti, varenje hrane, promet i usvajanje hranljivih materija, uklanjanje otpadnih materija iz organizma, eliminaciju viška toplote u pojedinim periodima godine, obezbeđenje sredine za razvoj ploda.

Koliko će vode krava popiti u toku dana zavisi od više faktora:

  • fiziološkog stanja organizma,
  • sastava obroka,
  • temperature vazduha,
  • temperature same vode za piće

Steone krave, posebno u poslednjoj trećini bremenitosti, piju više vode od onih koje nisu steone. Krave koje su u laktaciji piju više vode od onih koje nisu. Krave koje dobijaju na težini piju više vode od onih koje gube težinu. Više suvih hraniva u obroku utiče na veće konzumiranje vode a više svežih i sočnih hraniva, sa visokim sadržajem vode, utiče na smanjenje konzumiranja vode.

Pročitajte i: Zdrava voda u stočarstvu

Obroci bogati u natrijum hloridu, ali i proteinima povećavaju potrebe za vodom. Ako voda sadrži više od 1,2 % natrijum hlorida, smanjuje se njeno konzumiranje. Svakako treba znati i to da koncentracija od 2 % natrijum hlorida u vodi deluje toksično.

Povećanje spoljašnje temperature takođe može znatno da poveća potrebe za vodom, što je i normalno ako se ima u vidu da se pri visokoj spoljnoj temperaturi dosta vode gubi putem znoja. Samo zagrevanje vode zimi, iznad temperature sredine, povećava konzumiranje vode. Potrebe za vodom krave podmiruju se na više načina:

  • konzumiranjem vode,
  • iz vode koju sadrže hraniva – posebno sveža i sočna,
  • metaboličkom vodom koja se proizvodi pri raznim procesima u organizmu

Značaj vode u ishrani stoke

Voda se gubi iz organizma putem mokraće, balege, mleka, disanjem i znojenjem pri visokim spoljnim temperaturama itd. Ono što je bitno za praksu jeste činjenica da nedovoljno konzumiranje vode ima kao direktnu posledicu smanjenje proizvodnje mleka.

Dnevna količina vode za krave može se izračunati preko suve materije obroka i tako izražena iznosi 3,5 do 5,5 kg vode na svaki kilogram suve materije obroka.

Drugi način računanja dnevnih potreba krava za vodom je preko proizvedenog mleka. Računa se da za jedan kilogram proizvedenog 4 %-nog mleka treba oko 4 litra vode. Bilo na koji način da se računaju dnevne potrebe za vodom, treba znati da su to samo orijentacione količine i da zavise od niza faktora kako je napred i navedeno.

Na kraju sledi zaključak da će u praksi krava na najbolji način podmiriti svoje potrebe za vodom ako joj se omogući da istu ima stalno na raspolaganju da može da pije po volji. Što se samog kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode tiče, treba reći da ona mora da zadovoljava standarde kao i voda koju sami pijemo.

PSSS Pirot Nikolić Zoran dipl.ing.

Pročitaj i ...

masti u mleku uticaj hrane

Uticaj hrane na ukus i miris mleka

Neprijatan ukus mleku daju neke uljarice - uljana repica, zatim i lišće i glava šećerne repe, stočni kelj.

Leave a Reply