Najnovije vesti
Početna » TURIZAM » Turizam na selu prilika da mladi ostvare svoje snove

Turizam na selu prilika da mladi ostvare svoje snove

Razvoj sela je moguć ako turizam na selu postane opcija za dobar i savremen život mladih poljoprivrednika. Uz pomoć države, dobar ekonomski plan, u najavi su i IPARD sredstva tokom 2019. godine. Na gazdinstvu koje ima tri generacije postoje uslovi da se uspeh postigne.

RAZVOJ SEOSKOG TURIZMA UZ PODRŠKU IPARD PROGRAMA –
Radiša Panić PSSS Valjevo

Seoski turizam je prilika da se mladi odluče na ostanak

Odmor na selu, ili seoski turizam, predstavlja privremenu promenu mesta boravka, koja uglavnom podrazumeva dolazak stanovništva urbanih sredina u prostorno pejzažnu i zdravu sredinu. Danas, kada mnoga deca iz velikih gradova, nisu nikada videla uživo krave, konje, ovce,patke i druge domaće životinje, seoski turizam predstavlja odličan način da se upoznaju sa životom na selu, prirodnim bogatstvom sela, sa kulturom i tradicijom tog kraja. Glavni motivi zbog kojih turisti dolaze u sela su priroda i kulturna nasleđa, a naša sela obiluje tim bogatstvima.

Da bi se stvorili što bolji uslovi za bavljenje seoskim turizmom, pobrinuli su se Ministarstvo poljoprivrede i Evropska Unija. Tokom 2019. godine očekujemo Javni poziv za Meru 7, koja se odnosi na diversifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, odnosno razvoj seoskog turizma.

Turizam na selu prava prilika

Cilj ove mere je razvoj poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mesta, poboljšanje kvaliteta života na selu, a sve u cilju ostanka na selu, u prvom redu mladih. Visina podsticajnih sredstava za one koji se opredele da ulažu u seoski turizam je 65% od ukupno prihvatljivih troškova, a iznos podsticajnih sredstava od 5.000 evra, pa do 300.000 evra, stim, da korisnik ovih sredstava može maksimalno iskoristiti 400.000 evra u okviru IPARD programa.

Korisnici ovih sredstava mogu biti:

  • registrovani poljoprivrednici ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koji se bave poljoprivrednim i nepoljoprivrednim aktivnostima na selu,
  • mikro i mala privatna pravna lica, koja su osnovana ili rade u ruralnim – seoskim područjima, kao i ona koja su osnovana izvan, a investicija se nalazi u ruralnim područjima.

Da bi, kao korisnici mogli da ostvarimo sredstva, moramo biti registrovani u skladu sa Zakonom o turizmu, dokazati da smo izmirili obaveze po osnovu javnih prihoda, a odobrenu investiciju moramo koristiti namenski najmanje 5 godima.

Ukoliko nismo izmirili obaveze, potrudimo se da to uradimo pre objavljivanja Javnog poziva, budimo spremni, jer seoski turizam podstiče razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, doprinosi očuvanju zdrave životne sredine, starih zanata, podstiče zapošljavanje i ostanak mladih na selu, a može promeniti i socio-ekonomsku sliku celog sela.

Pročitaj i ...

Tara lepotica Srbije – zdravlje i spokoj

Sada je čas da posetite Taru i uvek ćete se vraćati u prijateljski zagrljaj ove lepotice.