Najnovije vesti
Početna » Uncategorized » Leto je, sadnja jagoda počinje

Leto je, sadnja jagoda počinje

Leto je, sadnja jagoda počinje ali uz dobru meru navodnjavanja. Organski način gajenja jagoda je zahtevniji, ali uz dobar odabir sorti (ranog i kasnog zrenja) postižete i višu cenu na tržištu.

Organska proizvodnja jagode , kako ? – savetuje Vas Bratislav Kovačević, PSSS Pirot

Organska proizvodnja jagode podrazumeva da se ona, u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, potpuno oslobodi od korišćenja sintetičkih đubriva i pesticida, i da sve supstance koje se koriste budu prirodnog porekla.

Nekoliko osnovnih principa se mora poištovati prilikom proizvodnje organske jagode a to su:

  1. rotacija useva, 2. kompostiranje, 3. biodiverzitet, 4. zdravlje biljaka.

Posebnu pažnju treba obratiti na izbor SORTI. Birati otporne sorte na prouzrokovače bolesti i štetočina. Odabirom sorti koje pokazuju otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama, smanjuje se ili potpuno eliminiše potreba primene dozvoljenih bioinsekticida i biofungicida. Jedan od važnijih faktora za gajenje jagoda je pravilan izbor površine za podizanje zasada.

Zemljište treba da ima sledeće karakteristike: dubina najmanje 50 cm, da je sa dobrom drenažomm, da su strukturna i plodna, i sa pH 5.5 – 6.5.

Leto je, sadnja jagoda počinje

Uslovi za dobar uzgoj jagode je i da parcela bude potpuno izložena suncu, da je dobra provetrenost, obezbeđenost dovoljne količine vlage i zaštita od niskih temperatura i prolećnih mrazeva. Treba birati područja sa umerenim nagibom od 3 do 5%, koji je idealan za obezbeđivanje dobre provetrenosti. Za jagode je potrebno dovoljno vode u periodu od cvetanja do berbe, tako da peskovita zemljišta generalno nisu povoljna, osim ako nije obezbeđen sistem za zalivanje.

Najvažniji kriterijumi prilikom izbora sorte su svakako kvalitet ploda, kao i otpornost prema bolestima i štetočinama, što osigurava visok prinos.

Sorte pogodne za organsku proizvodnju i za plasman jagode u svežem stanju su pre svega rane sorte ili one kasnije jer se njima postiže bolja cena na tržištu. Najmanji interval u kome se na istoj parceli jagoda može gajiti je tri godine.

U periodu rotacije neke biljne vrste treba izbegavati kao predusev za jagodu (paradajz, paprika, krompir), jer su sve osetljive na uvenuće biljaka .

Kao biljne vrste koje su pogodne u periodu rotacije navode se: smeša trava i deteline (period gajenja 1-2 godine), bela detelina.

Jagoda ima relativno skromne zahteve za đubrenjem. Od svih mineralnih materija najveća potreba je za kalijumom. Kod zamljišta normalno snabdevenog mineralnim materijama i pri povoljnom plodoredu dodavanje đubriva je gotovo nepotrebno. Kontrola zemljišta na prisustvo hranljivih materija preporučuje

Na kvalitet vode za zalivanje utiču njen fizički, hemijski i biološki sastav. U vodi ne sme biti ostataka nafte i rastvorenih soli u visokoj koncentraciji. Zato je potrebno pre zalivanja izvršiti hemijsku analizu vode i vršiti je svake treće godine. Analiza vode se radi u laboratorijama Zavoda za zaštitu zdravlja.

Pročitaj i ...

plamenjača krompir navodnjavanje

Usevi krompira – plamenjača, crna pegavost

Usevi krompira - plamenjača,crna pegavost na biljkama. Kiša je stvorila uslove za razvoj ovih bolesti, najava novih padavina je razlog primene