Najnovije vesti
Početna » Uncategorized » Rok za robnu razmenu pšenica – đubrivo, 17. 02 2021.

Rok za robnu razmenu pšenica – đubrivo, 17. 02 2021.

Rok za robnu razmenu pšenice za mineralno đubrivo NPK (6:24:12) teče od pre dva dana. Na raspolaganju je 4.000 tona đubriva, odnos razmene đubria za pšenicu roda prošloga leta je 1:1,80 kilograma ili za rod budući je 1:2,00 kilograma.

Izmenjen je rok za podnošenje zahteva za ugovaranje robne razmene.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati počev od 17. februara 2021. pa do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva.

Pročitajte i: Prihrana pšenice

Naturalna razmena
Razmena je omogućena za fizička lica:

  • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  • ovlašćene skladištare Direkcije,
  • zemljoradničke zadruge i ostala pravna lica.

Za razmenu 4.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine je Republička direkcija za robne rezerve oglasila prikupljanje pismenih zahteva.

Paritet za razmenu
Razmena mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilu pšenicu roda 2020. i 2021. godine će se vršiti pod sledećim uslovima:

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine;
-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.
Ko ima pravo da podnese zahtev za razmenu?
Pravo na razmenu imaju:
– fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– ovlašćeni skladištari Direkcije;
– zemljoradničke zadruge,
– ostala pravna lica.

Rok za robnu razmenu

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Zahtev za razmenu treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

– Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta,
PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);
– Količina mineralnog đubriva NPK (6:24:12);
– Rod merkantilne pšenice;
– Izvod o registraciji privrednog subjekta izdat od Agencije za privredne registre, ne stariji od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva;

Zahteve podnosioca koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Republička direkcija za robne rezerve 
11000 Beograd, ul. Dečanska br.8 a

Bliža obaveštenja:
– 011/3239-992; e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs
– 011/3349-831; e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

Pročitaj i ...

cene raduju bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna otkup 20 dinara

Durum pšenica je tražena na tržištu

Durum pšenica dostiže na berzama u Evropi 275 evra za tonu. Setva je u punom jeku, razmislite o durum pšenici!