Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Kako ukloniti beli prelom iz vina?

Kako ukloniti beli prelom iz vina?

Beli prelom vina je mana vina koju izazivaju belančevinaste i pektinske materije kad vino dođe u dodir sa vazduhom. Sitne čestice koje izazivaju mučenje i ovu pojavu vina, kod češćeg provetravanja vina pretakanjem, ili se potpuno talože ili su ove čestice pahuljasto voluminozne pa se teško talože.

Takođe one se u vinu mogu naći kao vrlo fino isitnjene čestice pa se veoma teško uklanjaju i u toku filtriranja i bistrenja, već se postepeno izdvajaju i padaju na dno u vidu taloga. Beli prelom javlja se češće kod belih vina, a retko kod ružičastih jer ona sadrže više tanina. Bela vina kod kojih se pojavila ova mana dobijaju beličasto mlečnu boju.

Zamućenje i beli prelom usled belančevinastih materija može nastati i zbog niske temperature. Isto tako i mešanjem dva vina sa različitim sadržajem alkohola može doći do izdvajanja belančevinastih i pektinskih materija, koje postaju nerastvorljive usled povećanja sadržaja alkohola. Ovo može nastati i u slučaju kada su oba vina koja se mešaju pre mešanja bila potpuno bistra. Slično se dešava i pri mešanju dva vina od kojih jedno sadrži mnogo belančevinastih materija a malo tanina, a drugo mnogo tanina. U tom slučaju zamućenje i pojava preloma dolazi usled jedinjenja tanina sa belančevinama.

 Beli prelom može se ukloniti:

  • češćim pretakanjem i sumporisanjem, a
  • po potrebi i bistrenjem želatinom
  • filtriranjem

Beli prelom vina – kako ga ukloniti iz vina?

Bistrenjem vina K-Ferocijanidom mogu se iz vina samo delimično ukloniti belančevinaste materije, jer K- Ferocijanid taloži od belančevinastih materija samo albumin, dok pepton taloži veoma slabo. Ipak i delimično uklanjanjem belančevinastih materija iz vina smanjuje se u izvesnoj sklonost vina prema belom prelomu. Beli prelom može nastati i usled taloženja streša i to u sledećim slučajevima:

  • ako se sadržaj alkohola u vinu povećava mešanjem sa drugim vinom koje sadrži više alkohola, jer se streš zbog povećanja alkohola taloži
  • ako se temperatura vina u većoj meri snizi rastvorljivost streša se smanjuje i on se taloži

Ponekad, mada ređe, streš se taloži i onda kad se vinu dodaje K – metabisulfit, pri čemu K -metabisulfit sa slobodnom vinskom kiselinom stvara streš i sumordioksid. Ako je streš uzrok zamućenja vina, to se može raspoznati tako, što se vino zagreje – streš se pri zagrevanju rastvori i vino se izbistri. Ako je zamućenje nastalo usled belančevinastih i pektinskih materija, onda se talog pri zagrevanju neće rastvoriti i vino se neće izbistriti.

PSSS Negotin    
Petkanić Zorica dipl.ing.

Pročitaj i ...

ledeno vino

Ledeno vino za trenutke sreće

Ledeno vino je izuzetno vino od smrznutih bobica grožđa koje se bere tek u novembru.