Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Berba grožđa kada je pravo vreme za berbu?

Berba grožđa kada je pravo vreme za berbu?

Berba grožđa kada je vreme? Posebnu pažnju treba obratiti na vreme kada groždje brati. . Groždje se  bere u stanju tehnološke zrelosti”, jer tada ima najpovoljniji hemijski sastav, a prvenstveno se misli na sadržaj šećera od koga nam zavisi količina alkohola (etanola) u budućem vinu. Medutim, groždje pored šećera, bojenih, mirisnih i drugih hemijskih supstanci, sadrži i organske kiseline, koje ce prilikom prerade preći u širu a kasnije ce se oko polovine njihove količine naći u vinu. Ovo je posebno bitno jer kod belih vina kiseline daju pitkost i svežinu. Bela vina sa malo kiselina na ukusu se karaktericu kao bljutava, ili “tupa”, a sa druge strane, lakše se kvare. Tehnološka zrelost groždja, tj. momenat kada treba pristupiti berbi, može se ustanoviti organoleptičkom i fizičkom metodom.

Organoleptička metoda ne zahteva nikakvu opremu, ali traži veliko iskustvo, njome se na osnovu izgleda lišća na čokotu, i samog ukusa groždja donosi sud o početku berbe.

Berba grožđa kada je pravo vreme za berbu?

Fizička metoda za utvrdjivanje momenta berbe groždja se zasniva na korišćenju refraktometra ili Eksleovog širomera. Eksleov širomer je izradjen od stakla, vretenastog je oblika, u gornjem delu je sužen i tu se nalazi skala sa Eksleovim stepenima (Oe), dok je u donjem delu proširen, gde se nalazi termometar i sačma koja daje težinu širometru. Postupak merenja je dosta jednostavan. U menzuru od 250 ml (staklenu ili plastičnu) sipa se groždjani sok – šira, nakon čega se uroni širomer. Očitavanje Eksleovih stepeni vrši se u nivou tečnost, tj. na mestu gde površina tečnosti “seče” skalu širomera. Prilikom očitavanja Eksleovih stepeni (Oe) treba očitati i temperaturu sa termometra na donjem delu širomera.

Ukoliko je temperatura šire 15 C NE treba vršiti nikakvu korekciju, već se uzima da šira ima onoliko Eksleovih stepeni koliko smo i očitali na širomeru. Ukoliko je temperatura šire iznad 15 C za svaki stepen iznad ove temperature na očitanu vrednost Eksleovih stepeni dodajemo još po 0,2 stepena.

PSS Prokuplje dip. inž. Magdalena Todorović

foto pixabay.com

Berba grožđa kada ?

Pročitaj i ...

pudarski dani irig

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima stalnih padavina, jakog vetra ... Cvetanje je kritična faza u razvoju jer ona određuje rod u jesenjoj berbi. Potrebno je primeniti zaštitna sredstva