Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Bobice vinove loze se dodiruju – oprez!

Bobice vinove loze se dodiruju – oprez!

Bobice vinove loze se dodiruju, to daje uslove za sivu trulež grožđa. Najava kiša tokom noći i sledećih dana usloviće napad plamenjače na vinovoj lozi. Primenite Cabrio top ili Quadris Max plus Bosco. Tu su i najezde cikada koje prenose zlatasto žutilo vinove loza – primenite Decis 2,5EC, Konfuzija, Polux .

PREPORUKE PIS SRBIJA

Zasadi vinske loze se nalaze u fazi od bobice veličine graška do faze početka dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

U zasadima se uočava dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog uzrasta cikade  Scaphoideus titanus  vektora fitoplazme  Flavescence doree  (FD), prouzrokovača zlatnog žutila vinske loze. Proizvođačima preporučujemo da sprovedu drugi tretman sa ciljem suzbijanja ove cikade primenom jednog od insekticida:

Plures (deltametrin) 0,5-0,7 l/ha ili

Decis 2,5EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,05-0,07% ili

Decis mega (deltametrin) 0,015-0,025% ili

Šakal (lambda-cihalotrin) 0,05-0,06% ili

Lambdex (lambda-cihalotrin) 0,06-0,07 l/ha ili

Vantex 60 CS (gama-cihalotrin) 50-60 ml/ha ili

Cipkord 20SC, Crna mamba (cipermetrin) 0,015-0,03%.

Navedeni insekticidi za suzbijanje cikade delovaće i na suzbijanje larvi pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana ). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Bobice vinove loze se dodiruju

Osetljiva faza razvoja i nestabilni vremenski uslovi sa čestim padavinama su povoljni za razvoj prouzrokovača plamenjače vinove loze ( Plasmopara viticola ), pepelnice vinove loze ( Uncinula necator ) i sive truleži grožđa ( Botrytis cinerea ).

U cilju zaštite zasada prouzvođačima preporučujemo da, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman zasada kombinacijom fungicida:

Cabrio top (metiram+piraklostrobin) 0,015-0,2% ili

Quadris Max (folpet+azoksistrobin) 0,2-0,25%.

+

Cantus, Bosco, Corwet WG, Dekada (boskalid) 1-1,2 kg/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Pročitaj i ...

prekraćivanje mladih pepelnica bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba bagrina crvena

Folijarno đubrivo u vinogradu tokom rasta

Folijarno đubrivo, tečna đubriva su mnogo efikasnija kod svoje primene, nego đubriva u čvrstom stanju. Kako ih primeniti u vinogradu?