Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Formiranje oblika čokota tokom četiri godine gajenja

Formiranje oblika čokota tokom četiri godine gajenja

Vreme je sadnje, ali formiranje oblika čokota je dug proces. Odabirom uzgoja na špalir morate imati visoki čokot- do 90 santimetara. Kako sve to započeti i pravilno orezivati?

Savetuje Mihajlo Žikić dipl.ing voćarstva i vinogradarstva – Oblik čokota sa vertikalnim stablom visine 25-30 kod čokota koji se zimi zagrću pa do 90 cm, koje se završava okruglastom glavom na kojoj se primenjuje mešovita rezidba (luk i kondir), zahteva gajenje vinove loze u špaliru. Za ovaj način gajenja i rezidbe razmak između redova u špaliru se kreće od 1,5-2 m, a čokot od čokota u redu od 1-1,2 m. Drveni, betonski ili gvozdeni stubovi se postavljaju na 8-12 m jedan od drugog u redu, a nose 3 -4 reda žice (1 red-jednostruka; 2,3 i 4 – dvostruka žica.

Važan je i odabir sorti vinove loze za način orezivanja. Pitajte iskusne rasadničare jer oni sigurno znaju najbolje.

Rasadnik “Agroplanta” iz Velike Drenove Vam garantuje kvalitet, visoki procenat primanja vinove loze pri sadnji i savetuje Vas tokom godina uzgoja vašeg vinograda.

Formiranje osnovnog oblika čokota

Formiranje oblika u prvoj godini U jesen prve godine, najrazvijeniji lastar na čokotu treba orezati na 1-2 vidljiva okca, a ostali lastari se uklone.

Formiranje oblika u drugoj godini

U toku vegetacije druge godine na čokotu treba odnegovati samo 2 lastara. Ako se pojavi više lastara, lačenjem ih treba ukloniti. U jesen druge godine razvijeniji i po položaju na čokotu povoljniji lastar treba orezati u visini prve žice, tj. gde se želi formirati glava čokota. Drugi lastar se odbacuje do osnove, jer je on služio samo kao rezerva.

Formiranje oblika u trećoj godini

U proleće treće godine, kada loza krene i okca počnu da se otvaraju, na ostavljenom vertikalnom lastaru u visini prve žice (20-40 cm) treba ostaviti samo 2 okca koja će se razviti u 2 snažna lastara. Ostala okca i lastare ispod ova dva vršna okca-lastara treba lačenjem na vreme otkloniti.

Formiranje oblika u četvrtoj godini

U jesen treće ili u proleće četvrte godine, rezidba se obavlja na taj način što se po položaju viši lastar oreže na luk od 6-10 okaca, a po položaju niži lastar na kratak kondir sa 2 okca. Ovako obavljena rezidba je znak da je formiran osnovni oblik čokota.

Pročitajte i : Vezivanje glave čokota, lastara

Redovna rezidba

Luk koji je u prethodnoj vegetaciji doneo rod, rezidbom se odbacuje do osnove. Po položaju viši lastar na kondiru, po pravilu se uvek orezuje na luk, a niži na kratak kondir sa 2 okca. Ovog pravila se stalno treba pridržavati pri rezidbi. Dakle, sa 3 reza obavljena je rezidba čokota i ona se iz godine u godinu na ovaj način ponavlja.

Izvori ,,Oblici čokotani rezidba vinove loze“ Đuro Tadijanović

,,Rezidba vinove loze“ Dragoljub Žunić

Pročitaj i ...

poljoprivreda 22. veka

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost?

Mašinsko orezivanje u vinogradu štedi vreme i novac, ali ...