Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Bor i simptomi njegovog nedostatka u vinovoj lozi

Bor i simptomi njegovog nedostatka u vinovoj lozi

Vinova loza je osetljiva na nedostatak elementa bor koji je veoma značajan u ishrani biljaka. On utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina koji su potrebni za rast biljaka, pomaže pri klijanju polena, stimuliše stvaranje plodova i rast tkiva.

Nedostatak bora se manifestuje najpre na lišću u vidu kružnih nekrotičnih mrlja žute boje (kod belih sorti), dok su kod crvenih sorti crvene mrlje. Kružne nekroze se pojavljuju na rubu lišća, a zatim u sredini lista. Manjak bora usporava i zaustavlja rast lastara a rubovi lišća uporno rastu (žbunasti rast) a internodije se skraćuju.

Bor i simptomi njegovog nedostatka u vinovoj lozi

Posledica nedostatka bora manifestuje se u otežanom cvetanju i oplodnji cveta, jer je klijavost polena vrlo slaba a kapica nad tučkom teško se odvaja (odlepljuje) pa grozd ostaje rehuljav – sitnih bobica. Kao i na lišću, tako i na bobicama, usled nedostatka bora primećujemo žute nekroze a bobice su vrlo često i naborane.

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement PEPELNICA

Uticaj zemljišta na nedostatak bora

Nedostatak bora se najčešće javlja na kiselim zemljištima, kao i na rečnim – gde pH prelazi 8, a može se javiti i na laganim peskovitim zemljištima. Vinova loza iz zemljišta iznosi od 80-200 gr B /ha. Može se reći da je zemljište dobro snabdeveno borom ako sadrži 0,8 do 1 mg na 1kg suvog zemljišta.

Ukoliko zemljište ne sadrži dovoljnu količinu bora potrebno je djubrenjem dodati u količini od 15-45 kg/ha i to više na težim manje na lakšim zemljištima. Treba se voditi računa da se u jednom turnusu doda od 5-7 kg/ha čistog bora. Nedostatak bora može se nadoknaditi folijarnom prihranom (preko lišća u koncentraciji 0,2-0,5%) što se posebno preporučuje na krečnim zemljištima, jer kao što je poznato, kreč blokira usvajanje bora iz zemljišta. Prskanje lišća se izvodi pre i posle cvetanja.

Pročitajte i: Đubrenje vinograda i važni mikroelementi

Folijarna prihrana vinove loze

Prihrana vinove loze preko lista obavlja se mineralnim, lako rastvorljivim – vodotopivim djubrivima. Ona su namenjena za dopunsku lisnu ishranu vinove loze makro i mikro elementima i to najpre hranivima kao što su Mg, B, Fe čiji se nedostatak često javlja na vinogradarskim zemljištima.

Prvo tretiranje se obavlja pri samom razvoju mladih lastarića, odnosno kad lastari dostignu dužinu od 10-15 cm. Naredne prihrane se mogu obavljati istovremeno kada i tretiranje od plamenjače i pepelnice. Prednost folijarnih đubriva, odnosno prihrane vinove loze putem lista je u tome što se i malim količinama hraniva održava ishranjenost vinograda, posebno ako nastupi duži sušni period, kad su znatno smanjena usvajanja hraniva iz zemljišta. Mora se imati u vidu da folijarno prihranjivanje vinove loze ne sme biti jedini način đubrenja vinove loze već da se mora prvenstveno đubriti preko zemljišta.

Primenite FitoFert BOR – AGROMARKET

Danas postoji veliki asortiman folijarnih dubriva koja u sebi sadrže bor:

Borogreen, Foliarel B, Folifertil, Fertina B, Fertina G itd.

Sadržaj bora u pojedinim djubrivima:

NPK 7:20:30 – sadrži 0,5%bora (dodaje se 320-440 kg/ha),

UREA 46% – sadrži 1% bora (dodaje se 150-220kg/ha)

Moramo imati u vidu da visok sadržaj bora u zemljištu ili vodi za navodnjavanje toksično deluje na vinovu lozu.

Suzana Jerkić
Dipl. ing. poljoprivrede – smer voćarstvo i vinogradarstvo

Pročitaj i ...

pudarski dani irig

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima stalnih padavina, jakog vetra ... Cvetanje je kritična faza u razvoju jer ona određuje rod u jesenjoj berbi. Potrebno je primeniti zaštitna sredstva