Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Manjak i višak bora u vinovoj lozi

Manjak i višak bora u vinovoj lozi

Bor pozitivni efekti – Bor je biogeni elemenat višestruko značajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena.

Kako bor deluje – autor Sneška Novković PSSS Kragujevac

Najviše ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima).

Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora i problemi u njegovoj apsorpciji. To je posebno izraženo na takvim zemljištima u sušnim godinama.

Povećanjem kiselosti zemljišta, raste i rastvorljivost jedinjenja bora pa se može desiti da kod kiselih zemljišta dođe do njegovog ispiranja. Kao posledica nedostatka bora, smanjen je porast biljaka, mladari su krti sa nekrozama (oštećenjima), oplodnja i zametanje plodova je slabo a veći je procenat nastanka deformisanih plodova. Kod vinove loze je česta pojava krupnijih i sitnijih bobica.

Bor pozitivni efekti

Pozitivan efekat se ogleda na smanjenje pojave sitnozrnosti, posebno kod stonih sorti. Takođe, ima slučajeva kada dolazi do promena na korenu, koje su oku nevidljive, a manifestuju se kao odumiranje korenovih dlačica, pri čemu je porast korena veoma slab. To posebno može biti kobno kod mladih stabala zbog slabijeg usvajanja vode i hranljivih materija. S druge strane, stabla koja su obezbeđena sa dovoljno bora su znatno otpornija na sušu i visoke temperature, a plodovi bolje i ravnomernije dozrevaju. U svemu ovome veoma je važna hemijska analiza zemljišta kojom se određuje kvalitet zemljišta, ali i odnosi između pojedinih makro i mikroelemenata u zemljištu.

Pročitajte i: Mikrobiološka đubriva u vinogradu

U slučaju potrebe rešavanja nedostatka bora u zemljištu, treba koristiti sledeće preparate: WUXAL BORON (sadrži 7% bora), BOROGREEN (sadrži 20% bora) i BOROGREEN L (sadrži 11% bora).

Posebno su dobri rezultati kod folijarnog tretiranja (preko lista) gde sa relativno malom količinom preparata, u dva do tri tretiranja, sigurno se mogu rešiti problemi nedostatka bora.

Pročitaj i ...

rejonizacija cokot čokoti u paru sajam vivo vinograd koliko

Čokoti u paru su nova mogućnost za vinogradare

Čokot u paru pruža mogućnost opterećivanja čokota velikim brojem okaca, berba i rezidba se lako obavljaju i zaštita od bolesti i štetočina je jednostavna.