Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Botritis gljiva napada vinovu lozu, vreme je za zaštitu!

Botritis gljiva napada vinovu lozu, vreme je za zaštitu!

Posle zametanja bobica postoji opasnost da se u vinogradu javi bolest botritis. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naročito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled čega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naročito su osetljive vinske sorte zbijenih grozdova, zatim sorte velike rodnosti i bujnosti. 

Botritis gljiva napada vinovu lozu, vreme je za zaštitu!

Ono što smo zapazili obilaskom vinogradara u selu Zeoke, jesu simptomi koji nisu sasvim karakteristični za ovo oboljenje, ali posle razgovora sa proizvođačima i ispitivanja u labaratoriji zaključili smo ta nastale štete dolaze od prisustva ove gljive. Naime vinogradi su jako bujni, upotrebljene su velike količine azota u prihrani, prethodnih dana je padala kiša, tretiranje zakasnilo, a i nagli porast temperature su doprineli da se jave na prvi pogled ovi netipični simptomi na grožđu.

Ljiljana Krsmanović dipl.ing

U ranoj fazi (formiranje bobica), u cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena sledeće kombinacije fungicida:

  • Mikal flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4% +
  • Collis (a.m.boskalid+kresoksim metil) 0,04% – efikasan i protiv sive truleži (Botrytis cinerea)

Za kasnije faze razvoja grozda mogu se koristiti sledeći fungicidi:

  • Teldor 500-SC (a.m.fenheksamid) 0.1% (karenca 21 dan) ili
  • Switch 62.5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) u količini 06-08 kg/ha (karenca 28 dana) ili
  • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 l/ha (karenca 35 dana)

Pročitaj i ...

proređivanje grozdova analiza zemljišta

Proređivanje grozdova je mera koja daje rezultate

Nekada je potrebno raditi proređivanje grozdova da bi se dobili kvalitetniji grozdovi.