Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Crna pegavost vinove loze opasna pretnja vinogradu

Crna pegavost vinove loze opasna pretnja vinogradu

Crna pegavost vinove loze – Poslednjih godina bolest vinove loze Phomopsis viticola, poznata kao CRNA PEGAVOST, sve je prisutnija u vinogradima na čitavom području Srbije. Ova bolest je u programima zaštite bila često zanemarivana, a o posledicama se razmišlja tek kada bi štete postale znatne i jasno vidljive.

Crna pegavost nije bila poznata u svim našim vinogradarskim krajevima, ali je ona u evropskim vinogradima prisutna već više od stotinu godina. Intenzitet širenja u vinogradarskim područjima zavisi od klime, prihrane i nege vinograda kao i o programu i tehnologiji zaštite. Ova bolest se proširila u nekim krajevima zbog pojačane upotrebe đubriva, ali i zbog smanjene i nepravilne zaštite bakarnim i kontaktnim sredstvima u početku vegetacije.

Crna pegavost vinove loze opasna pretnja vinogradu

Simptomi bolesti su vidljivi na lastarima, pupoljcima i listovima. Ponekad se zaraza može pojaviti i na bobicama, koje se suše i smežuraju. Znakove bolesti možemo pratiti na lastarima. Na donjem delu lastara pojavljuju se u proleće tamnoplave, duguljaste pege, koje se mogu proširiti na celu mladicu, pa se ona kasnije, pod teretom može slomiti. Kada mladica počne odrvenjavati, ona menja boju i u većine sorata počinje izbjeljivati. Uzročnik bolesti ulazi pod koru i tamo se razvija, a kora zbog toga poprima srebrnkastu boju.

Razvoj bolesti

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti
Razvoj bolesti crna pegavost

Uzročnik bolesti prezimljava u staroj lozi ili u ostacima loze na tlu. Crne tačkice, vidljive na zaraženoj lozi izvor su zaraze, a nazivaju se piknidi. Piknidi se počinju formirati u proleće kada se temperatura popne iznad 10°C. One sadrže velik broj spora (konidija) koje šire infekciju, a raznose ih kišne kapi, vetar ili insekti. Spore se razvijaju od proleća do kasnog leta, zavisno od vremenskih prilika, a infekcija loze je moguća u širokom rasponu temperatura od 1 do 37°C. Bolesti najbolje odgovara temperatura od 23°C i visoka vlažnost vazduha. U proleće, za vreme visoke vlažnosti ove spore dospevaju na tek krenuli lastar vinove loze, gde proklijaju i prodiru u tkivo.

Na čokotima koji su zaraženi crnom pegavosti vidljivi su problemi u rastu i razvoju lastara, a grozdovi ostaju manji. Sadržaj šećera takođe je smanjen. Krajnji rezultat je manji rod grožđa i sve lošije stanje vinograda. Sve sorte nisu isto osetljive na crnu pegavost.

Crna pegavost vinove loze opasna pretnja vinogradu

Svakako je potrebno pravilno i umereno đubriti vinograd, kako bi se sprečila prevelika bujnost. Pri rezidbi je potrebno ostavljati što zdravije pupoljke i time smanjiti potencijal bolesti. Nakon rezidbe treba izneti orezane ostatke i spaliti ih, a dobro je i skidati staru koru sa loze jer se u pukotinama često skrivaju uzročnici bolesti, kao prezimljujući oblici štetočina.

Hemijska zaštita zasniva se na prskanju bakarnim sredstvima i dopunama zimskog prskanja a važno je napomenuti da se crna pegavost najčešće širi u ranim fazama razvoja loze, kada se još ne sprovodi zaštita od plamenjače. Zbog izostanka tretiranja u ovoj fazi crna pegavost se sve više širi svake godine. Zaštita od crne pegavosti u kasnijim stadijima razvoja loze poklapa se sa zaštitom od peronospore. Prevencija ove bolesti ne sme se zanemariti, a ako su simptomi u vinogradu prošireni, ako je bolest uzela maha, potrebno je naročito obratiti pažnju na redovnu zaštitu u ranim fazama razvoja biljke.

Savetodavac: Slavica Stojkić

PREPORUKA PIS SRBIJE

Ukoliko se uoče simptomi ove bolesti, proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina sprovedu fungicidni tretman nekim od preparata na bazi a.m. mankozeb: Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45, Mankosav 75 WG, Prevent 80 WP u koncentraciji 0,2-0,25%.

Na feromonskim klopkama registruje se veoma niska brojnost ulova imaga pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Vizuelnim pregledima nije registrovano polaganje jaja ove štetočine.

Pročitaj i ...

prekraćivanje mladih pepelnica bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba bagrina crvena

Folijarno đubrivo u vinogradu tokom rasta

Folijarno đubrivo, tečna đubriva su mnogo efikasnija kod svoje primene, nego đubriva u čvrstom stanju. Kako ih primeniti u vinogradu?