Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

vinogradCrvena palež na vinovoj lozi obično se javlja kod čokota zasađenih na lakim zemljištima na kojima nema dovoljno vode.
Bolest napada samo listove. Uzročnik je gljiva Pseudopezicula tracheiphila koja svojim micelijum ulazi u provodne snopiće lista onemogućavajući normalno kretanje sokova u njima. Zbog nedostatka vode tkivo lista između žila se suši i odumire pa nastaju karakteristične pege između nervatura lista.  U početku su pege svetložute boje slične plamenjačinim pegama, ali boja se postepeno menja do crvenkastosmeđe sa jasnim prelazom na zdravo tkivo.

Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

Simptomi se obično javljaju u maju i junu. Kod jakih napada dolazi do potpune defolijacije čokota.
Za sprečavanje pojave crvene paleži [izuzetno je bitna higijena vinograda u prethodnoj vegetaciji jer gljiva prezimljava na opalom lišću u obliku micelijuma kao saprofit. U proleće usled dejstva vetra i kiša dolazi do rasejavanja askospora koje vrše primarnu infekciju lista kada padnu na njega. Askospore na listu proklijaju i ulaze u sprovodne snopiće lista gde stvaraju hife koje prouzrokuju sužavanje i zatvaranje sprovodnih snopića. Od infekcije do pojave prvih simptoma prođe 3 do 5 nedelja.
Suzbijanje bolesti može da se vrši uklanjanjem biljnih ostataka iz vinograda ili prskanjem u fazi 3 i fazi 5 do 7 listova, ako je tada kišni period i to  fungicidima na bazi karbamida. 

PSSS Kragujevac
Violeta Petrović-Luković

Pročitaj i ...

nega vina

Nega vina za dobar kvalitet i dugotrajnost

Berba i proizvodnja šire je početak dugog putovanja jer tek nega vina daje kvalitet. Nakon …