Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Dva vina, tri vina u jednom vinu – kupaža vina

Dva vina, tri vina u jednom vinu – kupaža vina

Dva vina, tri vina u jednom – kupažiranje vina donosi vina standardnog, dobrog kvaliteta. Spajanjem dobrih osobina dve ili tri sorte grožđa zadovoljićete kupce vinom punih aroma, dobrog bukea.

Kako to uraditi savetuje vas Ljiljana Gvozdić dipl. inž. poljoprivrede

Za proizvodnju kvalitetnih tipova vina treba raspolagati dovoljnim količinama vina od različitih sorti grožđa, o čemu treba voditi računa pri samom podizanju zasada vinove loze,gde odabir sorti treba da odgovara vinogradarskom području.

Proizvodnja sortnih vina vezana je za vrhunske sorte grožđa, dok se od sorti nižeg kvliteta proizvode određeni tipovi vina, čije stvaranje počinje samom preradom grožđa.

Postupak koji je poznat kao kupažiranje vina predstavlja mešanje dva ili više vina pri čemu se dobija vino izmenjenog sastava sa senzornim osobinama. Pritom se ne dobija sortno vino već određen tip vina, gde je potrebno voditi računa da odabir vina bude takav da se nadopunjuju. Cilj je postići tipiziranje, osvežavanje starih vina, popravku kvaliteta, tj. otklanjanje mana i nedostataka. S obzirom da postoje razlike u uslovima sazrevanja neke sorte, što zavisi bilo od terena ili vremenskih prilika date godine, dobija se grožđe neujednačenog sastava, čija su vina neadekvatnog kvaliteta, fizičko hemijskih i senzornih osobina.. Putem kupažiranja dolazi se do standardnih osobina vina određene sorte, gde se znatno popravlja kvalitet.

Dva vina, tri vina u jednom

Tipiziranje je postupak pri čemu se obezbeđuje da vino koje stiže do potrošača bude ustaljenog kvaliteta i standardnih osobina, odnosno omogućava izbegavanje oscilacije kvaliteta.

Prestarela vina su ona koja su vremenski duže držana u drvenim sudovima ili su bila u dodiru sa vazduhom, pa ih je kao takve potrebno kupažom osvežiti sa mladim vinom. Nije poželjno mešati jako oksidisana prestarela vina sa mladim, zato što bi se izgubila određena količina mladog vina koja se koristi, a efekat se ne bi postigao.

Kupažiranje služi i za otklanjanje nekih nedostataka vina, kao što su npr. slabo izraženi strani mirisi, blago povišene isparljive kiseline idr. ali je naravno nemoguće popravljati neke velike nedostatke.

Da bi se znalo kako vršiti postupak kupažiranja, koji odnos vina mešati, može se znati računskim putem, kao i putem ogleda na malo, gde može biti postavljeno radi sigurnosti i više ogleda, pri čemu tako spremljene kupaže ocenjuju degustatori ili dobri poznavaoci vina.

Mešanje kupažiranih vina može se vršiti pretakanjem ili pomoću mešalica.

Kupažiranje je potrebno obaviti nakon završene fermentacije, npr. prilikom prvog pretakanja, znači što ranije kako bi imalo vremena za postizanje izmenjenog sastava i željenih senzornih osobina.

Prilikom kupažiranja je potrebno obavestiti kupca o sortama koje su ušle u sastav.

Možemo samo dodati da kupaža iz Vinarije “Temet” je dobila zlatnu medalju 2019. godine na Decanter takmičenju za kupažu vino Tri Morave crveno reserva 2016 (prokupac, merlo l kaberne).

Pročitaj i ...

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Grozd – pravo vreme berbe, vrenje mošta, sumporisanje

Berba u pravo vreme donosi najbolje rezultate - najbolje vino u buradima, najlepše grozdove na tezgi na pijaci.