Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Dve vrste mirovanja vinove loze tokom godine

Dve vrste mirovanja vinove loze tokom godine

Dve vrste mirovanja – Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvića vinove loze, počinje kada potpuno opadne lišće a završava se kada počne kretanje sokova u proleće. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta.

Razlikujemo dve vrste mirovanja:

1. fiziološko i

2. ekološko

Dve vrste mirovanja vinove loze

Fiziološko mirovanje se odlikuje određenim fiziološkim stanjima zimskih okaca i pada u vreme kada su okca formirana i prilagođena uslovima prezimljavanja. Fiziološko mirovanje počinje krajem avgusta i traje 4 – 5 meseci, (do druge polovine januara).

Posle toga nastaje ekološko mirovanje koje je uslovljeno isključivo spoljnim uticajima. Od spoljnih faktora presudan uticaj ima niska temperatura, koja produžava period mirovanja. u lastarima manji, loza je otpornija prema niskim temperaturama.

Dragoljub Glišić, ing.polj

Stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo

PSSS Mladenovac

Vinograd mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na čokotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je reč o ZALAMANjU lastara.

Pinsiranje – zakidanje rodnih lastara

Po pravilu izvodi se samo na rodnim, dovoljno razvijenim lastarima, koji će se rezidbom na zrelo u narednoj godini odbaciti ili orezati kratko na kondire. Ako se pinsiranje izvodi pred cvetanje vinove loze, njegov pozitivan efekat se ispoljava u povećanom broju zametnutih bobica u grozdu. Znači da pinsiranje treba izvoditi na svim onim sortama koje su sklone rehuljanju grozda. Po pravilu su rehuljanju sklone sorte sa funkcionalno ženskim cvetom: Mdlen anževi, čauš, Crveni drenak, Bagrina, Blatina, Crna tamjanika i dr.

Rodne lastare sa manje od 8 normalno razvijenih listova ne treba zakidati. Preporučuje se da se prekraćivanje lastara vrši na najmanje 6-8 normalno razvijenih listova iznad najvišeg grozda na lastaru. Od momenta pinsiranja ili zalamanja zelenih lastara utvrđeno je da se njihov porast zaustavlja u trajanju od 10 -15 dana. U tom periodu hranjive materije ubrzano teku iz lišća ka grozdovima na rodnim lastarima.

Vladan Trandafilović, dipl.ing.

spec.ampelografije

Pročitaj i ...

nega vina

Nega vina za dobar kvalitet i dugotrajnost

Berba i proizvodnja šire je početak dugog putovanja jer tek nega vina daje kvalitet. Nakon …