Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Faze razvoja bobica kod vinove loze

Faze razvoja bobica kod vinove loze

Česte promene vremena – visoke temperature smenjuju kiše i oluje koji su privremeno usporile faze razvoja bobica kod vinove loze. Visoke temperature će stvoriti šećer u bobicama, neophodan za proces vrenja, ali mogu i da nanesu ožegotine zato pažljivo sa skidanjem lišća na čokotu.

vinograd od
Faze razvoja bobica

U toku razvoja, od zametanja do pune zrelosti, bobice prolaze kroz nekoliko faza:

  1. Faza rasta
  2. Faza dozrevanja ili faza šarka
  3. Faza zrelosti

Faza rasta bobica

Ovo je faza intenzivnog rasta bobice, traje u proseku od 45 do 60 dana u zavisnosti od sorte.

Faza dozrevanja ili faza šarka

Sa završetkom porasta bobica polako počinje da gubi dotok hraniva iz lista i javljaju se promene naročito u njenoj boji. Belo grožđe dobija žute pigmente a crveno i crno modre. Ova faza traje od 8-15 dana ako uzmemo u obzir da se ove promene ne dešavaju istovremeno na svim bobicama. Ulaskom u fazu šarka na bobici se jasno definiše kožica koja se sve više ispunjava grožđanim sokom.

Faza zrelosti

Ova faza je gde se bobica bliži svojoj punoj zrelosti a traje od 35 do 55 dana. Kako je porast bobice završen, a semenke su postigle svoju fiziološku zrelost, potrebe za energijom su u velikoj meri smanjene. Bobice u ovoj fazi troše relativno malu količinu šećera koja pristiže iz lista a više ga akumulira.

Da bi moglo da se pristupi berbi, grožđe mora imati određen procenat šećera u širi u zavisnosti od sorte. Ovaj procenat se kreće od 19 do 23%. Procenat šećera se određuje Refraktometrom.

PSSS Leskovac dipl. inž.polj. Dalibor Cvetanović

Tokom razvoja vinove loze potrebno je primeniti i sledeće mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na čokotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je reč o ZALAMANjU lastara. Sve o tome možete pročitati Vinograd mere nege.

Pročitaj i ...

pudarski dani irig

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima stalnih padavina, jakog vetra ... Cvetanje je kritična faza u razvoju jer ona određuje rod u jesenjoj berbi. Potrebno je primeniti zaštitna sredstva