Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati?

Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati?

Koeficijent rodnosti pokazuje prosečan broj grozdova po razvijenom lastaru na čokotu. Izračunava se tako što se ukupan broj grozdova na rodnim lastarima razvijenim iz zimskih okaca podeli ukupnim brojem rodnih i nerodnih lastara koji su se razvili iz pomenutih okaca na čokotu. Koeficijent rodnosti kao sortno obeležje javlja se zbog postojanja nerodnih lastara na čokotu i njegova veličina je uvek manja od veličine koeficijenta plodnosti.

Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati?

Koeficijent rodnosti biće uvek veći od jedinice kada je zbir rodnih i nerodnih lastara po čokotu za jedan manji od broja grozdova po čokotu. Biće ravan jedinici kada je zbir rodnih i nerodnih lastara na čokotu jednak broju grozdova po čokotu. Biće uvek manji od jedinice kada je zbir rodnih i nerodnih lastara po čokotu veći od broja grozdova po čokotu.

Razmišljate da sadite vinovu lozu – pazite na koeficijent rodnosti. Važno je izabrati pravu sortu vinove loze.

Vršena su i ispitivanja prosečnih vrednosti koeficijenta rodnosti za neke vinske i stone sorte. Iz njih se može videti da se koeficijent rodnosti vinskih sorti kreće od 1,1 do 2,4, stonih sorti od 1,0 do 1,8 sa najmanjim variranjem 1,1 do 1,2 i najvećim od 1,2 do 1,8.

Prema vrednostima koeficijenta rodnosti sve sorte vinove loze mogu se grupisati u 5 grupa i to:

  1. sorte sa veoma niskim koeficijentom rodnosti – do 0,2;
  2. sorte sa niskim koeficijentom rodnosti – od 0,3 do 0,5;
  3. sorte sa srednjim koeficijentom rodnosti – od 0,6 do 0,8;
  4. sorte sa visokim koeficijentom rodnosti – od 0,9 do 1,1 i
  5. sorte sa veoma visokim koeficijentom rodnosti – od 1,2 i većim.

Koeficijent rodnosti sorte vinove loze predstavlja objektivan parameter potencijalne rodnosti. S obzirom na značaj i višestruku korist koju imaju koeficijent plodnosti i koeficijent rodnosti, kao karakteristična sortna obeležja, nedostatak jednog ili drugog u ampelografiji predstavlja problem, posebno sa aspekta potreba planiranja i analize vrednosti pojedinih sorti.

mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.

O sorti muskat hamburg više OVDE.

Pročitaj i ...

bojadiser vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino filtracija

Bojadiser Alicante daje do 20.000 kg/ha

Vino ima boju kao rubin, kako se to postiže? U pomoć pristižu sorte bojadiseri.