Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Lozne kalemove pripremite za sadnju

Lozne kalemove pripremite za sadnju

Lozne kalemove pripremite za sadnju – Pri sadnji vinove loze izuzetno je znacajan postupak sa loznim kalemovimai njihova priprema za sadnju. Za sadnju se mora upotrebiti samo visoko kvalitetan materijal, to znači da zadovoljava sve kriterijume:

  1. anatomsko-morfološke,
  2. fiziološke,
  3. genetske i zdravstvene, odnosno lozni sadni materijal koga prati i odgovarajuća dokumentacija:
  4. deklaracija o kvalitetu sadnog materijala,
  5. sertifikat o autentičnosti i čistoti sorte i
  6. uverenje ozdravstvenom stanju.

Posle izvršenog pregleda i odabiranja kalemova za sadnju, pristupa se neposrednoj pripremi kalemova za sadnju. Vreme od iznošenja loznih kalemova do njihove sadnje treba da bude što kraće. Priprema sadnog materijala predsadnju obuhvata:

  1. pregled i odbacivanje sadnica koje ne odgovaraju postavljenim kriterijumima,
  2. prekraćivanje lastara na 1-2 okca,
  3. prekraćivanje svih korenova na 10-12 sm.

Lozne kalemove pripremite za sadnju.

Priprema kalemova treba da se izvodi na zaštićenom mestu, kako kalemovi ne bi bili izloženi isušivanju od sunca ili vetra, treba ih održavati u vlažnom stanju kvašenjem ili provizornim trapljenjem u vlažnom pesku. Pripremljeni kalemovimoraju se zasaditi za 2-3 dana.

Vreme sadnje – U našim klimatskim uslovima lozne kalemove  sade u toku zimskog mirovanja najčešće u proleće i jesen. Najbolje je da se obavi tokom marta meseca, odnosno čim se zemljište prosuši i zagreje.

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište

Dubina sadnje – Dubina sadnje vinove loze zavisi od reljefa i klime. U načelu lozne kalemove treba saditi tako da spojno mesto na loznom kalemu bude u nivou površine zemlje. Na nagnutim terenima usled erozije na gornjim delovima parcele dolazi do spiranja a na nižim do zatrpavanja. Na višim mestima spojna mesta postaju ogoljena a na nižim zatrpana. Da bi se to ublažilo na višim delovima kalemovi se sade tako da budu 3-4 sm ispod, a na nižim delovima 3-4 sm iznad površine zemlje. Dubina sadnje kalemova iznosi 35-40 sm.

Oblik i dimenzije jamića – Najjednostavniji način kopanja jamića za sadnju je ručno pomoću ašova i može imati trouglast ili pravougaoni oblik. Dubina jamica treba da bude 5-10 sm duža od dužine korenovog stabla sadnog materijala. Druga dimenzija jamića- širina odnosno prečnik treba da bude oko 40 sm. Mesta zakopanje jamića obeležavaju se kočićima prilikom razmeravanja redova i sadnih mesta u okviru organizacije teritorije.

Tehnika sadnje loznih kalemova – Sadnja vinove loze u jamice najstariji je i još uvek veoma prisutan nacin sadnje vinove loze. Kopanje jamica treba izvoditi sa dinamikom sadnje kalemova kako iskopani jamici nebi stajali duže vremena otvoreni i bili izloženi isušivanju. Preporučljivo je da se kalemovi koji su duže čuvani, drže potopljeni u vodi do iznad spojnog mesta do 24 časa pre sadnje. Pored toga pre nego što se kalem posadi radi boljeg prijema, preporučljivo je da se žile umaču u rastor bakarnog preparata radi dezinfekcije a nakon toga u žitku smešu govedje balege i ilovače. Pripremljeni kalemovi prvo se raznesu i stavljaju u iskopane jamiće, ali nije preporučljivo da se svi kalemovi od jednom raznesu.

Pošto se kalemovi raznesu i postave u jamice sadnja se obavlja po sledećem redosledu:
Kalem se privremeno izvadi iz jamića. Na dno jamica se najpre ubaci sloj od 5-6 sm trošne, plodne i umereno vlažne zemlje, od čega se sačini blagi humić. Zatim se bazalni deo kalema stavlja na vrh humke a rukama rasporede žile tako da zauzmu simetričan radijalan raspored kako bi zahvatile sve strane jamića.

Spojno mesto treba da bude 2-3 sm iznad zemljine površine naslonjeno na marker koji je postavljen za obeležavanje mesta za sadjenje. Korenov sistem treba da zauzme polukružan položaj. Zemlja se u jamić vraća obrnutim redom. Posle postavljanja kalema u jamić, preko žila se nabaca sloj trošne, plodne i umereno  vlažne zemlje, visine 15-20 sm. Nakon toga dodaje se mešavina pregorelog stajskog dubriva 4-5 kg i sitne zemlje. Onda pristupamo blagom sabijanju zemlje radi izbacivanja vazduha i zalivanju sa 3-5 lit. vode po jamiću.

Lozne kalemove pripremite za sadnju
Posle toga a pre potpunog zatrpavanja jamica dodaje se oko 150 gr. kompleksnog mineralnog dubriva NPK 8:16:24. Obavezno je da se izvrši dezinfekcija zemljišta protiv insekata koji mogu da oštete ili unište mlade lastare. Dezinfekcija se obavlja sa oko 10 gr. preparata Forse u kombinaciji sa preparatom na bazi bakra. Sredstvo se rastura oko spojnog mesta u krug, tako da krug sa zaštitnim sredstvi ma bude precnika 20-25 sm.
Pošto se jamić popuni pristupa se obrzovanju humke od zemlje.
Uloga humke je:
– da kalem i spojno mesto sačuva od isušivanja,
– da kalem sačuva od mehanickih povreda,
– da mladi lastar sačuva od lomljenja i pripeke,
– da nežne delove lastara sačuva od napada štetocina i
– da štiti kalem od poznog prolećnog mraza, grada i dr.

Pre obrazovanja humke treba postaviti odgovarajuće kolje kao naslon mladoj lozi. Humka se obrazuje na sledeći način:
– Motikom se navuče sitna, umereno vlažna zemlja kojom se pokrije nadzemni deo kalema. Da bi zemlja bila što sitnija, može se i rukom usitniti.
– Visina humke zavisi od tipa zemljišta. Na peskovitom i lako propusnom zemljištu je 10 do 12 sm; dok na težim, vlažnim i smonicavim zemljištima visina humke je 6 do 8 sm.
– Visina sloja zemlje u humci računa se od najvišeg okca na lastaru kalema.
– Krajnje oblikovanje humke obavlja se ručno.

Obrazovanjem humke završeni su svi postupci oko sadnje ožiljenih kalema vinove loze


Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo     PSSS Vranje
Mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.

foto pixabay.com

Lozne kalemove pripremite

Pročitaj i ...

pudarski dani irig

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima stalnih padavina, jakog vetra ... Cvetanje je kritična faza u razvoju jer ona određuje rod u jesenjoj berbi. Potrebno je primeniti zaštitna sredstva