Wednesday 08.04.2020.
Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Lozne podloge i sorte određuju uspeh u vinogradu

Lozne podloge i sorte određuju uspeh u vinogradu

Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu” jer lozne podloge odlučuju o uspehu. Ova izreka je u mnogome tačna. Računa treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju će podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova vinogradarskog položaja, sorte i lozne podloge. Izbor podloge je rezultat kompleksne interakcije pomenutih faktora. Lozne podloge bi trebalo da obezbede sledeće benefite:

 • povećanu otpornost i tolerantnost na zemljišne štetočine, filoksera i nematode
 • dobar afinitet sa odabranim sortama loze
 • tolerantnost na sadržaj kreča u zemljištu
 • adaptaciju na zemljišne i klimatske uslove
 • afinitet sa odabranim sortama
 • pozitivan uticaj na agrobiološke i tehnološke osobine odabranih sorata vinove loze
 • da nije zaražena virozama, bakterijama i dr. karantinskim bolestima

Lozne podloge i sorte određuju uspeh u vinogradu

Klasifikacija po Avramovu (1996.):

Lozna podlogaSadržaj fizioloških aktivnog kreča u zemljištu u %
Riparia portalis6
Rupestris du lot15
Richter 99, Richter 11017
Paulsen 110319
Kober 5bb, SO4,Teleki 8B21
Ruggeri 14030
Šasla 41B40
Ferkal45

Otpornost na filokseru prema savremenoj klasifikaciji (kontaminacija „in vitro“) predviđa tri klase otpornosti:

Prva klasa – filoksera napada površinske delove korena, a ne može da prodre unutra (Vitis rotundifolia)

Druga klasa – na pojedinim mestima filoksera napada koren, gde se formiraju zadebljanja u kojima živi izvesno vreme i ne prodire unutra (V. Riparia, Rupestris du lot, Richter 99, Richter 110, Ruggeri 140, Paulsen 1103, Kober 5bb, SO4 itd).

Treća klasa – formira veći broj manjih zadebljanja na korenu u kojima živi filoksera. Time je smanjen životni vek korena, pa se preporučuju za upotrebu na zemljištima gde su uslovi za život filoksere lošiji, na pr. peskovi i sl. (Rupestris Ganzen N° 1 i 2, 1613 C, 1202 C itd.).

U sklopu adaptacije na zemljišne i klimatske uslove bitno svojstvo loznih podloga je otpornost na sušu. Prema ovom kriterijumu mogli bi ih klasifikovati od otpornijih ka osetljivim:

 • Ruggeri 140, Paulsen 1103
 • Šasla 41B, Richter 99
 • Rupestris du lot, 420 A
 • Kober 5bb,
 • 3309 C, 3306 C

Sadržaj kreča u zemljištu (ukupnog i aktivnog) i izdržljivost podloga prema istom je bitno svojstvo.

Pri podizanju vinograda i izboru sorata voditi računa i o kombinaciji bujnosti podloge i sorte. Bujne podloge povećavaju bujnost okalemljene sorte i obrnuto. Pri tom treba imati u vidu da bujnost i rodnost su međusobno zavisni, pa prevelika bujnost može uzrokovati kasnije ili nedovoljno sazrevanje i obrnuto, manja bujnost može pospešiti dozrevanje grožđa.

Sve u svemu uticaj podloge na sortu je kompleksan i višestruk (na prinos, kvalitet grožđa, na odvijanje fenofaza vegetacije, bujnost i dugovečnost). Stoga treba pažljivo pristupiti odabiru podloge i sorte za konkretne agroekološke i edafske uslove lokacije budućeg zasada.

Dejan Stefanović, dipl.ing.polj.
PSSS Negotin

Pročitaj i ...

vina vino bolesti sazrevanje vina

Vino – bolesti koje kvare njegovu vrednost

Kako sačuvati vino u podrumu od bolesti koje kvare njegove osobine?