Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost?

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost?

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ručnu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspoređeni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujednačenog kvaliteta.

Iako se se danas u svetu u najvećoj meri vinove loze reže ručno korišćenjem mehaničkih, pneumatskih i električnih makaza, sve se više u upotrebi mogu sresti različite mašine za rezidbu. Primena mehanizacije za rezidbu vinove loze neminovnost je savremenog vinogradarstva. Ona je uslovljena nedostatkom kvalifikovane radne snage za obavljanje kvalitetne rezidbe i velikim troškovima Ijudskog rada.

Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ručnu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspoređeni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujednačenog kvaliteta. Pored toga, vinogradi orezivani mašinskim putem imaju tendenciju da prerode, pa kasnije treba prorediti plodove. Proređivanje se takođe može obaviti mašinama za orezivanje, uz određene adaptacije.

Mašinsko orezivanje vinove loze

Mnogo bolji način mašinskog orezivanja vinograda je tzv. predorezivanje, tj. mašinsko orezivanje koje će se zatim dovršiti ručno.

Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ručnu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspoređeni. Da bi se mašinsko predorezivanje uspešno obavilo, prethodno treba prilagoditi vinograd mašinama. To podrazumeva gajenje vinove loze u sistemima gde su lastari vertikalno ili skoro vertikalno vođeni. Žice moraju biti zategnute da ne bi došlo do njihovog odsecanja a zemljište mora biti izravnato. Nakon prolaska mašine, vrši se dopunsko ručno orezivanje čime se predugi lastari skraćuju na željenu dužinu, kao i orezivanje oko stubova gde mašina ne može da priđe. Ovakvom primenom naizmeničnog mašinskog i ručnog orezivanja dokazano se smanjuje i rizik od bolesti eutipoze.

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost?

Poslednjih godina, u kalifornijskim vinogradima može se sresti i robot koji samostalno orezuje vinovu lozu. Opremljen je stereoskopskim kamerama koje snimaju 15 frejmova u sekundi i skeniraju čitav čokot. Kompjuter koristi veliki broj slika koje se preklapaju da bi dale trodimenzionalnu sliku loze. Nakon toga robot primenjuje pravila orezivanja koja se unose softverski. Ova pravila vode „ruke” robota određujući koje izdanke da odseku hidrauličnim makazama, a koje da ostave i gde da skrate na određenu dužinu. Ovi roboti se karakterišu preciznim rezanjem, sposobnošću da orezuju dva reda istovremeno, radom u dnevnim i noćnim uslovima. Da bi orezao jedan hektar vinograda, robotu je potrebno oko 9 sati, zavisno od gustine. Poljska testiranja se i dalje obavljaju, a krajnji cilj je povećanje brzine i kvaliteta orezivanja. Jedan od modela robota koji orezuju vinograd je i Autonomous Grape – Vine Pruner.

Nemanja Nišavić

prilagodio: Đorđe Simović, Poljoprivreda.info

Pročitaj i ...

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora vinova loza u

Pirsova bolest – Xylella fastidiosa na vinovoj lozi

Pirsova bolest – Epidemiologija: Xylella fastidiosa se održava i širi insektima vektorima i zaraženim biljnim …