Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Mislite na rezidbu i izbor odgovarajućeg oblika uzgoja

Mislite na rezidbu i izbor odgovarajućeg oblika uzgoja

Berba grožđa je završena, vino se nalazi u posudama za odležavanje, ali mislite na rezidbu koja će odlučiti o narednoj berbi. Koji oblik uzgoja vinove loze izabrati – jedan od predloga je Gijov jednogubi.

Autor Žikić Mihajlo, dipl.ing voćarstva i vinogradarstva – Gijov jednogubi uzgojni oblik čokota

Oblik čokota sa vertikalnim stablom visine 25-30 cm kod čokota koji se zimi zagrću pa do 90 cm, koje se završava okruglastom glavom na kojoj se primenjuje mešovita rezidba (luk i kondir), zahteva gajenje vinove loze u špaliru. Za ovaj način gajenja i rezidbe razmak između redova u špaliru se kreće od 1,5-2 m, a čokot od čokota u redu od 1-1,2 m. Drveni, betonski ili gvozdeni stubovi se postavljaju na 8-12 m jedan od drugog u redu, a nose 3-4 reda žice (1 red-jednostruka; 2,3 i 4 – dvostruka žica).

Mislite na rezidbu vinove loze

Formiranje oblika u prvoj godini

U jesen prve godine, najrazvijeniji lastar na čokotu treba orezati na 1-2 vidljiva okca, a ostali lastari se uklone.

Formiranje oblika u drugoj godini

U toku vegetacije druge godine na čokotu treba odnegovati samo 2 lastara. Ako se pojavi više lastara, lačenjem ih treba ukloniti. U jesen druge godine razvijeniji i po položaju na čokotu povoljniji lastar treba orezati u visini prve žice, tj. gde se želi formirati glava čokota. Drugi lastar se odbacuje do osnove, jer je on služio samo kao rezerva.

Formiranje oblika u trećoj godini

U proleće treće godine, kada loza krene i okca počnu da se otvaraju, na ostavljenom vertikalnom lastaru u visini prve žice (20-40 cm) treba ostaviti samo 2 okca koja će se razviti u 2 snažna lastara. Ostala okca i lastare ispod ova dva vršna okca-lastara treba lačenjem na vreme otkloniti.

Formiranje oblika u četvrtoj godini

U jesen treće ili u proleće četvrte godine, rezidba se obavlja na taj način što se po položaju viši lastar oreže na luk od 6-10 okaca, a po položaju niži lastar na kratak kondir sa 2 okca. Ovako obavljena rezidba je znak da je formiran osnovni oblik čokota.

Redovna rezidba

Luk koji je u prethodnoj vegetaciji doneo rod, rezidbom se odbacuje do osnove. Po položaju viši lastar na kondiru, po pravilu se uvek orezuje na luk, a niži na kratak kondir sa 2 okca. Ovog pravila se stalno treba pridržavati pri rezidbi. Dakle, sa 3 reza obavljena je rezidba čokota i ona se iz godine u godinu na ovaj način ponavlja.

Izvori ,,Oblici čokotani rezidba vinove loze“ Đuro Tadijanović

,,Rezidba vinove loze“ Dragoljub Žunić

Pročitaj i ...

novosadski salon festival srpskih prokupac vinarija kovačević vino je kvalitet kalemova

Vinova loza i kvalitet kalemova odlučuje uspeh u berbi

Kvalitet loznih kalemova odrediće uspeh u berbi. Sada je vreme da se dogovorite sa rasadničarima o sortimentu.