Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Organsko vinogradarstvo izazov za 2024.

Organsko vinogradarstvo izazov za 2024.

Organsko vinogradarstvo – Saveti za gajenje vinove voze u organskom načinu proizvodnje su zlata vredni. Prof dr Dragoslav Ivanišević sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada je ukazao na trend organskog vinogradarstva.

U zemljama EU 6% vinograda je u sistemu organske proizvodnje i beleži trend rasta. Kako početi, kako izabrati poziciju vinograda, koje sorte saditi i najvažnije, kako zaštititi vinovu lozu i grožđe?

Potrebno je uraditi analizu zemljišta, izvršiti rigolovanje, odabrati poziciju koja zadovoljava provetrenost vinograda, vodni režim – padavine tokom godine od 600 – 800 mm.

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Formiranje vinograda je jedna važna, dugoročna odluka, na 30 – 40 godina. Finansijski, u našim uslovima je potrebno 20.000 evra za hektar. Koje sorte izabrati? Zbog visokih zahteva zaštite najpoželjnije su sorte – interspecije hibridi. To su sorte  nastale ukrštanjem sorata vitis vinifera L. (koje su najčešće gajene u Evropi sa dobrim prinosom i kvalitetom grozda)  i američkih sorti vitis labruska, vitis riparia (otpornim na brojna gljivična oboljenja, ali malih grozdova, niskih prinosa, slabih aroma).

Kod nas su tako nastale Morava i Lasta (stoji na čokotu do prvih mrazeva) – vinsko, stone sorte koje su pogodne za gajenje u organskoj proizvodnji. Nastale na Oglednom dobru za vinogradarstvo Sremski Karlovci. Tu su još sorte Bačka, Panonia i Petra koja daruju plemenita vina.

Organsko vinogradarstvo  

Ispunjavanje strogih uslova za gajenje u organskom načinu je uslovilo da se zaštita uglavnom zasniva na preventivi. Bakarni preparati i sumpor su glavni borci sa gljivičnim oboljenjima. Tokom godine je maksimalno dozvoljeno upotreba bakra 6 kg/hektaru dok je u zemljama EU ta granica 3 kg/hektaru.

Tokom diskusije nakon predavanja je zaključeno da je najbolje rezultate moguće postići ako je celo gazdinstvo upućeno na organsku proizvodnju. Tako imate zatvoren ciklus : gajenja stoke i dobijanja organskog đubriva koje Vam zatim obezbeđuje kvalitetno zemljište u vinogradu i dobar vodno – vazdušni režim, time su loze kvalitetnije i otpornije na bolesti. Bolesti, uz faktor klime, su rezultat slabije otpornosti vinove loze – zato, ako je ona “u formi” biće otpornija. Sistem konverzije u organski uzgoj vinove loze je 3 godine.

Organsko vinogradarstvo

Zahtevi za vinom iz organskog uzgoja postoje, cena je viša i opravdava više utrošenog rada, plasman je moguć i u inostranstvu … Stone sorte Vam daju grožđe koje nemaju rezidua i kao takvo, možete prodati novom segmentu tržišta, potrošačima koje veliki značaj daju zdravstvenoj bezbednosti hrane koju troše i spremni su da za to daju više novca.

Hrabri i odvažni će se odlučiti na ovaj izazov organske proizvodnje. Ili možda da počnete sa integralnim načinom proizvodnje i zatim sledeći korak bude organski uzgoj.

Sada se održava sajam vina OB u Beogradu , posetite ga. Prilika da uporedite vina iz organskog uzgoja i ona iz klasičnog uzgoja.

Petar Jovičić

Pročitaj i ...

Vinska šetnja – Irig, u nedelju 09. jun 2024.

Vinska šetnja – Irig, u nedelju 09. jun 2024. godine Na startu Welcome desk na …