Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Pravo je vreme za zaštitu pepeljasti jer je grožđani moljac je već u vinogradu. Prvim danom kada je to moguće treba zaštititi grozd pred cvetanje.

Leptir je svetlosivog tela, 5-6 mm dug. Prednja krila su pepeljastosiva, sa svetlijim i tamnijim šarama, a zadnja su svetlo-siva. Štetne su samo njihove gusenice, koje mogu da narastu do 1 cm. U početku su žute, a kasnije zelenkasto-žute boje. Na telu gusenice nalaze se bradavice iz kojih izlaze dlake.

Pepeljasti grožđani moljac zajedno sa žutim grožđanim moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije.

Leptiri prolećne generacije počinju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvlače u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijajući bobice kojima se hrane. “Paučina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove štetočine i čitavi delovi grozda mogu biti uništeni.

Za 3-4 nedelje gusenice odrastu do 11 mm pa tokom juna i jula zapredaju u raznim zaklonima svilaste bele čaurice iz kojih se pretvaraju u leptire letnje generacije. Tada ženke polažu jaja naročito na bobice grozda, a gusenice žive u njima i dok ne izrastu, uništavaju ih, a tada se ponovo učaure i daju leptire jesenje generacije.

Treća generacija moljca pojavljuje se krajem avgusta, početkom septembra i tada ženke svoja jaja polažu na poluzrele bobice grožđa. Položena jaja se suše – ako je procenat vlage ispod 40% a temperatura viša od 27 C. Nađete ili potpuno izjedene bobice pri suvom vremenu se sasuše i šteta nije velika. Ali, ako je vreme vlažno, oštećena zrna trule, napada ih siva trulež – Botrytis cinerea, i celi rod može za kratko vreme da bude uništen.

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Mere suzbijanja se sastoje u:

  • Suzbijanju gusenica raznim insekticidima. Mora da se prati let leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusenica sprovede u proleće. Cilj je suzbiti prvu generaciju moljaca (pre cvetanja) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije.
  • Agrotehničkim merama, kako bi poboljšali strujanje vazduha u vinogradu.
  • Feromonskim klopkama, radi praćenja leta mužjaka (4-8 dana).

Nakon najvećeg ulova treba provesti zaštitu insekticidima.

Zoran Panajotović, dipl.ing.

Preporuka PIS Vojvodina

Proizvođačima se preporučuje pregled grozdova na prisustvo jaja ove štetočine. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, na početku piljenja larvi preporučuje se primena insekticida Laser 240 SC (spinosad) u koncentraciji 0,01% (karenca 14 dana).

Pročitaj i ...

berba aleksandrovac kvasci kvasac u širi

Kvasci kvalitetnije vino za bolju prodaju na tržištu

Dobri kvasci Vam donose više kvaliteta u preradi bobica grožđa i stvaraju vino za ponos.