Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Pepeljasti moljac je u vinogradu. Pravo je vreme za zaštitu, larve grožđanog moljca su aktivne. Prvim danom kada je to moguće treba zaštititi grozd pred cvetanje.

Leptir je svetlosivog tela, 5-6 mm dug. Prednja krila su pepeljastosiva, sa svetlijim i tamnijim šarama, a zadnja su svetlo-siva. Štetne su samo njihove gusenice, koje mogu da narastu do 1 cm. U početku su žute, a kasnije zelenkasto-žute boje. Na telu gusenice nalaze se bradavice iz kojih izlaze dlake.

Pepeljasti grožđani moljac zajedno sa žutim grožđanim moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije.

Leptiri prolećne generacije počinju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvlače u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijajući bobice kojima se hrane. “Paučina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove štetočine i čitavi delovi grozda mogu biti uništeni.

Za 3-4 nedelje gusenice odrastu do 11 mm pa tokom juna i jula zapredaju u raznim zaklonima svilaste bele čaurice iz kojih se pretvaraju u leptire letnje generacije. Tada ženke polažu jaja naročito na bobice grozda, a gusenice žive u njima i dok ne izrastu, uništavaju ih, a tada se ponovo učaure i daju leptire jesenje generacije.

Treća generacija moljca pojavljuje se krajem avgusta, početkom septembra i tada ženke svoja jaja polažu na poluzrele bobice grožđa. Položena jaja se suše – ako je procenat vlage ispod 40% a temperatura viša od 27 C. Nađete ili potpuno izjedene bobice pri suvom vremenu se sasuše i šteta nije velika. Ali, ako je vreme vlažno, oštećena zrna trule, napada ih siva trulež – Botrytis cinerea, i celi rod može za kratko vreme da bude uništen.

Pepeljasti grožđani moljac napada vinograde

Mere suzbijanja se sastoje u:

  • Suzbijanju gusenica raznim insekticidima. Mora da se prati let leptira i polaganja jaja, da bi se odredili termini tretiranja. Za dobar uspeh najvažnije je da se glavno suzbijanje gusenica sprovede u proleće. Cilj je suzbiti prvu generaciju moljaca (pre cvetanja) kako bi umanjili opasnost od napada druge (opasnije) generacije.
  • Agrotehničkim merama, kako bi poboljšali strujanje vazduha u vinogradu.
  • Feromonskim klopkama, radi praćenja leta mužjaka (4-8 dana).

Nakon najvećeg ulova treba provesti zaštitu insekticidima.

Zoran Panajotović, dipl.ing.

Preporuka PIS Vojvodina

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U cilju suzbijanja larvi preporučuje se primena insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux, Župadeci (a.m.deltametrin)  0,03-0,04% 

Pročitaj i ...

produktivnost čokota prerada grožđa bor pozitivni

Produktivnost čokota i visina prinosa grožđa

Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju …