Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepelnica listova vinove loze u proleće

Pepelnica listova vinove loze u proleće

Pepelnica listova vinove loze u proleće. Visoke temperature su izmamile listove i najavljene padavine će omogućiti da se bolest razvije. Zaštita je neophodna PRE dolaska padavina i primenite Karathane gold 350 EC, Merpan 50 WP, Captan 50 WP … Tu je i grožđani moljac koji polaže jaja – primenite Cipkord, Crna mamba …

Zaštita vinove loze od prouzrokovača bolesti i štetočina.

Na području PIS regionalnog centra Jagodina zasadi vinove loze se nalaze u fazi od razvijeno šest i više listova do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 16-53).

Visoke temperature u ovom periodu ubrzale su razvoj vinske loze i formiranje lisne mase što pogoduje razvoju pepelnice vinske loze (Erysiphe necator) . Kako je za našu regiju od sredine u najavi višednevni kišni period, mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju uzrokovanom crne pevosti vinove loze (Phomopsis viticola) i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Pepelnica listova vinove loze u proleće

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena proizvođačima se pre padavina preporučuje fungicidni tretman kombinacija preparata:

 – Karathane gold 350 EC (ammeptildinokap) … 0,4-0,5 l/ha 

  +

 – Venturion, Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC (amkaptan) … 0,2-0,3% ili Fighter, Foltex, Folpan 80 WDG (amfolpet) … 0,15-0,2%.

Na lokalitetima gde se prati biologija pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) početak leta je registrovan u periodu od 19.3. i 29.3. U toku je let, polaganje jaja i piljenje ove štetočine. U cilju zaštite vinove loze od ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  – Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba, Tajfun (amcipermetrin) … 0,015-0,03% ili

 – Cytrin 500 EC/Citrin max (amcipermetrin) … 0,06-0,12% ili

 – Cytrin 250 EC (amcipermetrin) … 0,12-0,15%

Pročitaj i ...

pudarski dani irig

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima stalnih padavina, jakog vetra ... Cvetanje je kritična faza u razvoju jer ona određuje rod u jesenjoj berbi. Potrebno je primeniti zaštitna sredstva