Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pepelnica vinove loze tokom rasta lastara u sezoni

Pepelnica vinove loze tokom rasta lastara u sezoni

vinograd
Pepelnica vinove loze

Pepelnica se javlja na svim zelenim delovima vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog čega je i dobila ime pepelnica. Na lišću se ova prevlaka javlja i sa lica i sa naličja. Napadnuto mlado lišće se deformiše, a često i suši. Najveću opasnost pepelnica predstavlja za grožđe koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade bobice se u celosti pokrivaju sivopepeljastom prevlakom, smežuraju se i suše. Kod kasnijih zaraza bobice često pucaju, što je jedan od glavnih simptoma za pepelnicu. Obično veći deo grozda ili celi grozd oboljeva od pepelnice zahvaljujući brzom širenju površinskog parazita.

Štetnost: Pepelnica je američkog porekla. Zapažena prvi put u Engleskoj 1845. godine, brzo se raširila u Evropi, da bi već 1850. zahvatila sva vinogorja Sredozemlja, a potom i Afrike i Australije, onemogućavajući praktično, u prvo vreme, proizvodnju grožđa. Pepelnica je i danas u mnogim vinogradarskim reonima, naročito toplih krajeva, vrlo ozbiljna bolest, često opasnija od peronospore.

Biologija: Sivopepeljastu prevlaku čini površinski splet micelije, na kome se razvio konidijski stadijum opisan kao Oidium Tuckeri. Konidije vrše sekundarne zaraze u toku čitave vegetacije vinove loze. U drugoj polovini leta i početkom jeseni u pepeljastoj prevlaci se razvijaju loptasta telešca crne boje – peritecije, koje predstavljaju organe za prezimljavanje. Peritecije u toku proleća, za vreme kiše, pucaju. Iz njih se oslobađaju askusi i askospore, koje stvaraju primarne zaraze. Micelija razvijena iz askospora daje prvu generaciju konidija i tako se dalje odvija razvojni ciklus parazitne gljive. U toku leta neki ogranci micelije prodiru u unutrašnjost pojedinih pupoljaka i tu prezime.

Za klijanje konidija nije potrebna voda, čak ni veća relativna vlažnost vazduha. Otuda pojava da se pepelnica širi u sušnim letnjim periodima. Međutim, ukoliko je vlažnost vazduha veća i temperatura povoljna, utoliko će se pepelnica intenzivnije razvijati.

Inače razvoj parazita je moguć na temperaturama između 5 i 35°C, sa optimumom oko 26°C.

Pepelnica vinove loze tokom rasta lastara

Mere suzbijanja: Za suzbijanje pepelnice vinove loze tokom rasta lastara koristi se elementarni sumpor i neki sumporni spojevi – kao klasična sredstva fungicidi na osnovi meptildinokapa, sistemični fungicidi i kombinovani preparati koji suzbijaju i peronosporu i pepelnicu. Sumpor u prahu služi za zaprašivanje, dok se koloidni sumpor i neki drugi preparati sumpora koriste za prskanje, bilo da se dodaju bordovskoj čorbi, u cilju istovremenog suzbijanja peronospore i pepelnice, bilo da se upotrebljavaju sami kao suspenzija u vodi. Aktivnost sumpora je utoliko veća ukoliko je vreme suvlje i toplije.

Pepelnica (Uncinula necator) – mere suzbijanja

PreparatKoncentracija [%]Napomena
Kumulus-DF0,3-0,5Sistemično i kurativno delovanje

Ostala sredstva:

PreparatKoncentracija [%]          Napomena
TOPAS 100 EC0,025Sistemično i kurativno delovanje
STROBY DF0,02 Sistemično delovanje
AKORD0,03-0,04Sistemično delovanje
CRYSTAL 250 SC0,015-0,02Sistemično delovanje

Sandra Miletakovič, Dipl.ing.
PSSS Kruševac

PREPORUKA PIS SRBIJA

Trenutni uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite od ovog patogena preporučuje se primena fungicida:

Karatane gold 350 EC ( metildinokap) u koncentraciji primene 0,04%.

Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od ishrane lozine lisne grinje šišarice (Eriophyes vitis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se  na 10% izbojaka uoče oštećenja od ove štetočine primena akaricida: Envidor (spirodiklofen) u količini primene 0,4 l/ha.

Pročitaj i ...

plamenjača viove loze

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Tokom sledeće nedelje postoje uslovi za razvoj pepelnice i plamenjače vinove loze, zaštitite vinovu lozu na vreme.