Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Plamenjača vinove loze – zaštita odmah

Plamenjača vinove loze – zaštita odmah

Plamenjača vinove loze je sada najopasnija bolest koja preti – zaštita odmah. Posle padavina primeniti fungicide za zaštitu lista i budućeg roda sa Forum Gold, Mikal fresh, Orvego …

Učestale padavine i optimalne temperature su stvorile povoljne uslove za razvoj bolesti vinske loze – vreme je za fungicidni tretman!

Na području delovanja PIS regionalnog centra Požarevac, zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama cvetanja, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, od faze 30%, do faze 80% cvetnih kapica opalo (BBCH 63-68).

PREPORUKA PIS SRBIJA

Plamenjača vinove loze je sada najopasnija bolest koja preti

U fazama cvetanja, vinova loza je jako osetljiva na bolesti, nestabilno vreme sa padavinama, nosi rizik od nastanka infekcija izazivačima plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola)  i pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator) .

Sa ciljem zaštite vinove loze od PLAMENJAČE, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Equation pro WG (am cimoksanil + famoksadon) 0,4 kg/ha,
  • Profiler (am fosetil aluminijum + fluopikolid) 2,25-3 kg/ha,
  • Mikal Flash (am fosetil aluminijum + folpet) 0,3-0,4%,
  • Orvego (am ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha ili
  • Forum Gold (am ditianon + dimetomorf) 0,12-0,15%.

Sa ciljem zaštite od PEPELNICE, preporuka je primena nekog od sledećih fungicida:

  • Luna iskustvo (am tebukonazol + fluopiram) 0,035-0,04%,
  • Luna max (am fluopiram + spiroksamin) 1 l/ha,
  • Sercadis (am fluksapiroksad) 0,15 l/ha,
  • Vivando (am metrafenon) 0,015-0,02% ili
  • Talendo (am prokvinazid) 200-250 ml/ha.

Tretman bi trebalo sprovesti čim vremenske uslove do dozvole, po suvom i mirnom vremenu.

Pročitaj i ...

Vinska šetnja – Irig, u nedelju 09. jun 2024.

Vinska šetnja – Irig, u nedelju 09. jun 2024. godine Na startu Welcome desk na …