Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

Fenofaza razvoja vinove loze u vinogradima je stigla do trenutka kada je su cvetovi otvoreni. U zasadima vinove loze, uslovi za ostvarivanje primarne infekcije bolesti plamenjača vinove loze su stvoreni. Vreme je za Ridomil Gold.

S obzirom na to da se u narednom periodu očekuju i padavine i da je vinova loza u veoma osetljivoj fazi razvoja, preporučujemo vinogradarima da zaštite svoje zasade od prouzrokovača plamenjače.

Plamenjača vinove loze – vreme je za zaštitu

  • Mikal Flash (fosetil-aluminijum+folpet) 0,3-0,4%
  • Equation pro – WG (cimoksanil + famoksadon) 0,4kg/ha
  • Ridomil Gold MZ 68-WG (mankozeb+metalaksil-M) 2,5 kg/ha

Povećana vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za pojavu pepelnice vinove loze te je naša preporuka da se krene sa njenim suzbijanjem nekim od preparata:

  • Crystal 250 EC (kvinoksifen) 0.015%-0.02%
  • Systhane 240 EC (miklobutanik) 0.01-0.015%
  • Topas 100EC (penkonazol) 0.025%

Nenad Ilić, dipl.ing.
PSSS Negotin

Preporuka PIS Vojvodina

Postoje  uslovi za ostvarenje infekcije od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Vinova loza se nalazi u fazi kada se nikako ne sme dozvoliti infekcija cvasti.  

U cilju zaštite od navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) preporučuje se primena nekog od fungicida:

  • Topas 100 EC (a.m.penkonazol) u koncentraciji 0,04% ili
  • Kumulus DF, Microthiol disperss, Webesan (elementarni sumpor) u koncentraciji  0,3-0,5%.

Kod izrazito osetljivih sorti na prouzrokovača pepelnice (Šardone, Frankovka i dr.), preporuka je primena kombinacije navedenih fungicida.

Pročitaj i ...

antocijan semenke grožđa

Semenke grožđa su izvor flavonoida – antioksidanata

Antiokdidansi u crvenom vinui semenkama grožđa daruju zdravlje.