Najnovije vesti
Početna » Konkursi » Podsticaj za novi vinograd – 80 miliona dinara

Podsticaj za novi vinograd – 80 miliona dinara

Naša vina su poznata u Evropi, ostvarite podsticaj za novi vinograd do 80 miliona dinara i gajite naše sorte vinove loze. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva raspisalo je konkurs da se poljoprivrednici lakše odluče na uzgoj vinove loze (naročito naših autohtonih sorti). Podsticaje mogu dobiti fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Pravo na podsticaje se ostvaruje ako je površina proizvodnog zasada koji je predmet zahteva minimum 0,3 hektara. Maksimalni iznos za nabavku sadnica je 30 miliona dinara i za pripremu zemljišta 20 miliona dinara.

Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada obuhvataju više vrsta troškova:

  1. fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju;
  2. izradu vinogradarskog projekta;
  3.  pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju;
  4.  nabavku sadnica vinove loze;
  5. nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu i ako su upisana u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino i to:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, zadužbina, srednja škola, naučnoistraživačka organizacija, manastir i crkva.

Podsticaj za novi vinograd

Pročitajte više: Sadnja loznih kalemova

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti pojedine mere jesu:
1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;
2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;
3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;
4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;
5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

KVALITET I GARANCIJA

– Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze.
– Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu. Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Pročitaj i ...

sadnja loznih kalemova vinograd vinova loza rezidba mraz u vinogradu

Sadnja loznih kalemova na tradicionalan način

Pravilna sadnja loznih kalemova na stari način, ručno, je pouzdan način. Kako to uraditi?