Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Reciklažni orošivači štite prirodu i štede

Reciklažni orošivači štite prirodu i štede

Reciklažni orošivači – Rad reciklažnih orošivača sa zasniva na recikliranju zaštitne tečnosti koja se nije deponovala na odredište tako što se hvata u posebnu komoru, prečišćava i vraća u ponovni tok.

Ovaj postupak je naročito opravdan kod onih biljaka kod kojih se površina habitusa znatno menja. Tipičan primer je vinova loza – kod zimskog prskanja protiv erinoze i akarinoze kada je ciljna površina čak i do 20 puta manje nego u periodu vegetacije ( kod letnjih prskanja). Uspešna primena reciklažnih orošivača je i kod mladih zasada, naročito jabučastog voća kao i kod voćnjaka guste sadnje u punoj vegetaciji.

Reciklažni orošivač se sastoji iz jedne ili više komora tunelskog tipa. Komoru praktično sačinjavaju dve vertikalne ploče izrađene od plastičnih masa obložene penastom gumom, koja sprečava rasipanje mlaza. Po sredini ploče postavljena je vertikalna cev sa rasprskivačima. Donji kraj ploče se završava ovalnim žljebom  za prihvatanje tečnosti.

Reciklažni orošivači štite prirodu i štede

Biljka koja se štiti u trenutku aplikacije je zatvorena sa obe strane i odozgo. Time je uticaj klimatskih činilaca sveden na najmanju moguću meru. Uz to, više manjih ventilatora koji su smešteni u vertikalne ploče ispred i iza rasprskivača, proizvode vazdušnu struju koja ima ulogu da prouzrokuje treperenje lišća i ne dozvoljavaju ulazak spoljašnjeg vazduha u tunel.

Kapi koje nisu aplicirale na ciljnim površinama udaraju o bočne površine, slivaju se u prihvatnom komoru i vraćaju u rezervoar. To se ostvaruje tako što iz prihvatne komore vodi cev kroz koju se posebnom pumpom tečnost usisava i šalje u rezervoar. Na putu od prihvatne komore do rezervoara tečnost se prečišćava tako da u ponovni tok ulazi čista i bez promene koncentracije u odnosu na prvobitnu. Ovakvim reciklažnim orošiva?ima reciklira se od 50 do 70 posto tečnosti, koja bi inače opterećivala okolinu i predstavljala veliki finansijski gubitak.

Osim toga rukovaoc se ne nalazi u otrovnoj magli koju stvara naročito klasični orošivač i može raditi bez zaštitne opreme ili kabine – mada se to ne preporučuje. Zaštita se čak može uspešno sprovoditi i po vetrovitom vremenu jer se mlazevi kreću u dosta zatvorenim komorama i kontrolisanim uslovima tako da su mlazevi zaštićeni od spoljašnjeg vetra.

Ipak, primarna prednost reciklažne metode je u velikoj uštedi tečnosti uz dobru fitoterapeutsku efikasnost i veoma malu poluciju (zagađivanje) okoline i nije opasna u pogledu direktne i kumulativne intoksikacije ljudstva koje učestvuje u procesu zaštite. Primenom ove metode može se uspešno raditi sa većim tolerancijama u pogledu izbora rasprskivača, pridržavanja norme tretiranja itd. Naime, veće ili manje protoke rasprskivača kompenzira reciklaža. Jednostavno, tolerancije parametara eksploatacijskog potencijala mnogo su šire i zato je proces aplikacije jednostavniji.

Ukoliko postoje tehnološki uslovi (uslovi zasada) za primenu ovih mašina povećana cena koštanja se brzo isplati ali postoji i ona strana koja nije dinarom merljiva, a to je svakako zaštita životne sredine i zdravlja ljudstva koje učestvuje u procesu aplikacije pesticida.

izvor: www.ekspertmagazin.rs

 foto pixabay.com

Reciklažni orošivači

Pročitaj i ...

konkurs investicije rezidba korena podsecanje korena gusta sadnja jabuka voli rezidbu

Zaštitne mreže u vinogradu i zasadima voća – AP Vojvodina

Konkurs za zaštitu vinograda i zasada voća uz povoljne uslove konkursa Fonda za razvoj poljoprivrede Vojvodine.