Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Rezidba na zrelo u matičnjaku, u proleće

Rezidba na zrelo u matičnjaku, u proleće

Rezidba na zrelo u matičnjaku loznih podloga ima za cilj da se tokom godine na čokotu razvije veći broj dobro razvijenih i zdravih lastara. Rezidba se može obaviti tokom jeseni i zime,  najčešće tokom proleća. Može biti obavljena istovremeno sa skidanjem reznica ili se tokom jeseni i zime skinu lastari, a prekraćuju se u proleće pred kretanje.

Rasadnik “Agroplanta” – kvalitet i garancija

Rezidba na zrelo se obavlja tako što se svi lastari odsecaju do osnove (rezidba u glavu)  ili se pri osnovi lastara ostavi po jedno zdravo zimsko okce ( rezidba na reznike) . U skladu sa načinom rezidbe, u matičnjacima loznih podloga se sreću tri osnovna oblika stabla:

  • oblik glave,
  • glava sa kratkim krakovima i
  • izvedeno stablo.

Rezidba na zrelo u matičnjaku

Rezidba u glavu se obavlja tako što se svi lastari na stablu orežu do same osnove pri čemu se ne ostavljaju vidljiva okca. Tokom godina obrazuje se okruglo stablo oblika glave. Iz glave čokota svake godine iz slepih pupoljaka razvija se veći broj lastara koji se tokom godine vezuju i raspoređuju po naslonu. Ovakva rezidba se preporučuje u toplijim područjima i na suvljim zemljištima.

Rezidba na reznike se obavlja tako što se po čokotu ostavi 5-8 reznika na kojima se nalazi po jedno zdravo zimsko okce. Iz ostavljenih okaca kao i iz jalovaka razvijaju se lastari koji se dalje vezuju i neguju tokom vegetacije. Ovaj način rezidbe preporučuje se za vlažnija područja.

Pročitajte i: Rezidba vinove loze rodna okca

Godinama se izvođenjem ovakve rezidbe polako izdužuju glave pa čokot vremenom dobija kratke krake ili se formira nešto izduženije stablo.

U našim uslovima rezidba se obavlja u vreme skidanja reznica loznih podloga i eventualno se vrši korekcija u rano proleće.

dipl. ing. Dejan Jocić

Pročitaj i ...

produktivnost čokota prerada grožđa bor pozitivni

Produktivnost čokota i visina prinosa grožđa

Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju …