Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

RASADNIK – KVALITET I GARANCIJA

Ako ste rešili da posadite vinograd pravo je vreme da pripremite tle jer sadnja vinove loze je blizu. Važno je i izabrati najbolje sorte koje tržište traži. Vinova loza opstaje na različitim terenima iz razloga što se njen korenov sistem pruža veoma duboko. Zato je potrebno pre sadnje zemljište dobro i kvalitetno pripremiti jer to predstavlja jedan od činilaca kasnije kvalitetne, dugotrajne i ekonomične proizvodnje. Ova priprema obuhvata niz mera koje to zemljište na određenoj dubini treba da učini povoljnim za razvoj korenovog sistema, a samim tim i dobijanje jakog i rodnog čokota koji će davati visoke prinose sa dobrim kvalitetom grožđa.

Ukoliko na parceli nije bilo višegodišnjih zasada moralo bi se pristupiti krčenju i iznošenju biljnih ostataka, a mere koje primenjuju su meliorativno đubrenje, duboko oranje ili rigolovanje. Meliorativnom đubrenju bi trebalo da prethodi agrohemijska analiza zemljišta koja nam u neku ruku daje stanje tog zemljišta. Prema nalazima agrohemijske analize zemljišta vrši se meliorativno đubrenje, kao i druge operacije poput kalcifikacije. Meliorativno đubrenje podrazumeva korišćenje organskih đubriva (stajnjak, treset, glistenjak..) čiji je glavni cilj popravka količine humusa u zemljištu iz čega proističe i poboljšavanje vodno-vazdušnog režima kao i ph vrednosti zemljišta. Za popravku 1% sadržaja humusa u zemljištu treba uneti oko 50 t/ha zgorelog stajnjaka .

Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

djubrenje vinograd humifikacija morava crna pegavost vinogradarski

Korišćenjem mineralnih đubriva koja mogu da budu različite formulacije glavni akcenat se stavlja na poboljšavanje sadržaja kalijuma i fosfora. Vinova loza ima velike potrebe za kalijumom i optimalna količina je oko 40 mg/100 g vazdušno suvog zemljišta i fosforom koji treba da bude oko 20mg/100g da bi to zemljište bilo optimalno snabdeveno. Zbog njihove male migracije ovo đubrenje treba obaviti neposredno pred rigolovanje da bismo dobili jedan kompaktan sloj zemljišta po dubini. Naravno nakon analize zemljišta odredićemo i optimalnu formulaciju i potrebnu količinu preporučenog đubriva po hektaru.

Rigolovanje se može vršiti cele godine, ali je najoptimalnije vreme krajem leta i na početku jeseni iz razloga optimalne vlažnosti zemljišta, bolje rastresitosti i slabijeg proklijavanja mašine. Ono se obavlja specijalnim plugovima sa visokim klirensom da bi se postigla optimalna dubina koja je za vinovu lozu od 70-120 cm.

Od ove operacije postižu se višestruke koristi:

  • plodnija zemlja i ostala hraniva koja su dodata meliorativnim đubrenjem premeštaju se u zonu korenovog sistena
  • vodno-vazdušni režim se bitno popravlja
  • omogućava se bolji razvoj korenovog sistema i njegovo prodiranje u dublje slojeve.
  • deo biljnih ostataka od prethodne kulture iznosi se na površinu i lakše se uklanja iz parcele
  • intenzivira se rast mikroorganizama.

PSSS Prokuplje
dip.inž Tonić Dejan

 

Pročitaj i ...

antocijan semenke grožđa

Semenke grožđa su izvor flavonoida – antioksidanata

Antiokdidansi u crvenom vinui semenkama grožđa daruju zdravlje.