Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

Često se pojavi u vinu ali sumporvodonik se može i odstraniti iz vina.  Miris na sumporvodonik (H2S) se obično javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slučajevima neprijatni miris u vinu potiče i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu.

Veoma slab, skoro neprimetan miris ove vrste može se nekada javiti u novim vinima, koja su nešto duže držana na stelji, ali ova pojava ne predstavlja nikakvu opasnost za vino, jer pomenuti miris nestaje već pri prvom pretakanju. Mnogo veće štete može biti ako je u vinu miris na pokvarena jaja jače izražen. Takva su vina neupotrebljiva za piće ako se iz njih ne odstrani neprijatni miris. Do pojave sumpovodonika u vinu može doći na više načina.

Kako se pojavljuje sumporvodonik?

Jedan od vrlo čestih puteva kojim u vino dospeva ovo jedinjenje – sumporvodonik jeste nepravilan način sumporisanja praznih sudova. Ako pri sagorevanju sumpornih traka ili drugih oblika čvrstog sumpora istopljeni sumpor kaplje na dno suda i ako u takav sud unesemo širu ili novo vino u njima će se sigurno javiti sumporvodonik. Za vreme alkoholne fermentacije šire a i docnije u novom vinu, kvasci, kao i neke bakterije, redukuju elementarni sumpor i prevode ga u sumporvodonik.

Obrazovanje sumporvodonika na račun redukcije elementarnog sumpora može biti i ako je grožđe pre prerade bilo tretirano sumpornim preparatima kao fungicidnim sredstvima. Ovo se obično dešava ako je grožđe pred berbu tretirano sumpornim preparatima radi zaštite od sive plesni.

Ima podataka prema kojima kvasci mogu i sulfate pa čak i sumpor-dioksid redukovati u sumporvodonik. Prema ovome vina dobijena od grožđa sa terena bogatih u gipsu bi mogla da imaju miris na pokvarena jaja; slično bi bilo i sa jako sumporisanim vinima. Međutim, poslednji slučajevi ređe dolaze do izražaja kao uzročnici pojave neprijatnog mirisa u vinu. Najčešći uzroci ove pojave ipak ostaju unošenje elementarnog sumpora u vino nepravilnim sumporisanjem sudova za vino ili preko grožđa tretiranog sumpornim preparatima.

Sumporvodonik  

Način otklanjanja ovog veoma neprijatnog mirisa iz vina zavisi od jačine mirisa.

  • Ako je u vinu miris na sumporvodonik slabije izražen lako ga možemo odstraniti pretakanjem vina uz jače provetravanje. Na ovaj način će sumporvodonik kao lako isparljiv delom izaći iz vina a delom će se oksidisati.
  • Ukoliko se, ipak, miris jače oseća i ne možemo ga isterati iz vina putem pretakanja, takvo vino moramo sumporisati sa 2—5 g/hl sumpordioksida. U prisustvu sumpordioksida sumporvodonik prelazi u elementarni sumpor: 2H2S + SO2 = 2H2O + 3S

Posle nekoliko dana od sumporisanja vino treba bistriti i filtrirati radi uklanjanja stvorenog sumpora. Ukoliko ovo ne bismo učinili elementarni sumpor bi ponovo mogao preći u sumporvodonik.

U slučajevima kada je do mirisa na pokvarena jaja došlo usled prisustva u vinu merkaptana, što se dešava ako vino dugo držimo na stelji i dođe do raspadanja belančevina kvaščevih ćelija, takav se miris teško otklanja na pomenuti način. U ovim slučajevima se moramo pomoći tretiranjem vina sa eponitom.

Uklanjanje neprijatnog mirisa na pokvarena jaja ili na kupus, se najlakše radi više puta pretakanjem vina preko bakarne ploče ili tretiranjem vina sa jednim gramom plavog kamena na sto litara vina. Plavi kamen se rastvori u vinu, ubaci u vino, pa se zatim urade dva-tri otvorena pretakanja, a prethodno preventivno sumporisati sa 10 gr vinobrana na 100 litara vina. Posle pet-šest dana neprijatni miris će nestati.

Obratite pažnju isključivo i maksimalno 1 gr. plavog kamena na 100 litara vina, nema improvizacije, već precizno merenje preko apotekarske vage. Otvorena pretakanja vršiti jedno za drugim.

Pojava mirisa na sumporvodonik, miris na pokvarena jaja, kupus ili merkaptana je jedan veliki efekat kod vina i zato ga treba prethodno sprečiti da se javi, pošto njegovo odstranjivanje ponekad zna da bude vrlo teško, ponekad kod stvaranja merkaptana i praktično nemoguće, zato evo nekoliko iskustvenih predloga:

  • ako je miris vrlo slab ići otvorenim pretakanjem sa blagim sumporisanjem sa 5 mg/l sumpora
  • ako ne pomaže otvoreno pretakanje ići se kombinacijom plavog kamena do 4 mg/l sa blagim paralelnim sumporisanjem, dodavanje vrlo brzo sa intenzivnim mešanjem, posle obavezno bistrenje bentonitom ili pvpp pa filtriranje
  • u najgorem slučaju kada prethodni načini nisu bili uspešni ide se dopunskom fermentacijom

PSSS Smederevo
Vidas Evstratiev, dipl.inž.poljoprivrede

Pročitaj i ...

poljoprivreda 22. veka

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost?

Mašinsko orezivanje u vinogradu štedi vreme i novac, ali ...