Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Vino za tržište mora biti pravilno deklarisano pri prodaji

Vino za tržište mora biti pravilno deklarisano pri prodaji

Vino za tržište je krajnji cilj brojnih vinogradara i vinara. Nakon gajenja vinove loze tokom jedne sezone, završene berbe i proizvodnje vina ostaje važna faza – prodaja vina na tržištu. Kako ga plasirati i šta je potrebno ispuniti od zahteva države da se vino legalno prodaje na tržištu.

Pomoći će Vam članak čiji je autor je Stefanović Dejan PSSS Srbija.

Deklarisanje i predstavljanje vina je u potpunosti na odgovornosti proizvođača i uvoznika, a isti su i dalje u obavezi da primenjuju odredbe “Zakona o vinu” i “Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu” po pitanju deklarisanja i predstavljanja vina, odnosno vin. proizvoda, a pre svega da poštuju zabrane deklarisanja određenih podataka kako se potrošači ne bi dovodili u zabludu (zabrana neovlašćenog korišćenja oznaka geografskog porekla, zabrana deklarisanja geografskih odrednica na vinima bez geografskog porekla, zabrana deklarisanja izraza kojima se ističe kvalitet, izraza od istorijskog nacionalnog i lokalnog značaja kod vina koja nisu kvalitetna vina sa geografskim poreklom i drugo). Prilikom deklarisanja uvoznih vina na srpskom jeziku, uvoznici imaju obavezu da ne prevode oznake geografskog porekla i tradicionalne izraze (deklarišu se na jeziku zemlje gde je vino proizvedeno).

Vino za tržište

Pročitajte i: Probus vino za hedoniste

Kontrolu deklarisanja i predstavljanja vina vrše nadležne inspekcijske službe, a u cilju dobijanja informacija oko usklađenosti predloga deklaracija (etiketa) sa važećom zakonskom regulativom, proizvođači i uvoznici vina (pre svega oni koji prvi put vrše deklarisanje i predstavljanje vina) mogu poslati elektronske krajnje verzije predloga deklaracija (etiketa) na, za tu svrhu posebno otverenu e-mail adresu: deklarisanjevina@minpolj.gov.rs i informisati se preko WEB stranice Ministarstva poljoprivrede. Takođe, stručnu pomoć proizvođačima može biti pružena od strane zaposlenih Ministarstva poljoprivrede u Grupi za vinogradarstvo i vinarstvo i u Odeljenju poljoprivrede inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića i u drugim nadležnim inspekcijskim službama.

Pročitaj i ...

pepeljasti botritis siva trulež led u vinogradu

Siva trulež grozda kvari dobar ukus vina

Siva trulež može da uništi Vaš trud tokom sezone i da šteta bude i 100%.