Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Vinograd nega prve godine nakon sadnje

Vinograd nega prve godine nakon sadnje

Kada posadite vinograd u jesen morate veoma pažljivo da ga pravilno podižete – kako to raditi, vinograd nega prve godine.Vinogradarstvo je grana poljoprivrede koja traži zaljubljenike jer vinograd traži slugu, ne gospodara. Dugo se čeka na “pravi” rod, treba stalno biti u vinogradu. Kažu da oni koji žele da imaju vinograd treba da spreme finansije za tri nastupajuće godine – prve godine da ulože u zasad, druge godine da plate sve troškove, nabave burad za prvo vino i “nemaju” pravi rod, treće godine da imaju za sve troškove ako naiđe nerodna godina. Da biste imali uspeha u gajenju vinograda najbolje je poslušati savete stručnjaka. Ćlanak koji će Vam u tome pomoći je :  Radovi u vinogradu u prvoj godini nakon sadnje – autor Ivana Gligorijević, PSSS Srbija.

U cilju obezbeđenja uslova za što uspešniji prijem zasađenih kalemova,u prvoj godini nakon sadnje neophodno je primeniti sledeće agrotehničke mere:

Obrada i održavanje zemljišta – Pošto se u toku sadnje,pri postavljanju naslona zemljište dosta ugazi, neophodno je primeniti plitku obradu zemljišta.Ovom obradom, odmah nakon sadnje,zemljišni površinski sloj se rastrese, usitni, razbije se pokorica i unište korovske biljke. Prostor u redu, oko posađenih kalemova održava se ručno iz pomoć motika.

Do kraja vegetacije neophodno je izvršiti nekoliko plitkih obrada, najčešće 4-6, što zavisi i od količine padavina, intenziteta pojave korova i drugo.

Vinograd nega mladih čokota -Nega mladih čokota sastoji se od primene mera zelene rezidbe, vezivanja lastara, zaštite listova i lastara od bolesti.

vinograd grinje vinograd mere negeOd mera zelene rezidbe primenjuje se lačenje, tj.uklanjanje suvišnih lastara.U prvoj godini neguju se ,najčešće, dva lastara, a ukoliko izbije veći broj lastara oni se uklanjaju lačenjem u vreme kada dostignu 20-30 cm.

Ostavljeni lastari u toku godine privezuju se za postavljeno kolje i to nakon svakih 20-30 cm porasta. Na taj način lastari dobijaju uspravan položaj,brže rastu, lakša je njihova zaštita i održavanje prostora oko čokota.

Dva puta u toku vegetacije vrši se uklanjanje brandusa, površinskih žila, prvi put u toku jula, a drugi put u toku avgusta meseca. Pri tome se otkrije spojno mesto kalema i deo ispod njega, a oštrim nožem odsecaju brandusi ukoliko su se pojavili. Ovom merom postiže se razvoj dubinskih žila koje su najvažnije.

Vinograd nega prve godine

Zaštita u mladom vinogradu svodi se na nekoliko tretiranja protiv plamenjače u cilju očuvanja zdrave lisne mase,što se kombinuje sa upotrebom folijarnih đubriva koja pomažu intenzivnijem porastu lastara.

Popuna praznih mesta -Izvestan broj posađenih kalemova iz različitih razloga se u toku godine osuši. Zato je neophodno takva sadna mesta markirati i izvršiti popunu praznih mesta. Popunjavanje se obavlja u toku jeseni ili proleća naredne godine. Nakon popunjavanja praznih mesta novoposađeni kalemovi se zgrnu slojem trošne zemlje u vidu humke. Očekivano je da se u prvoj godini pojavi 5-10% praznih mesta, koje treba popuniti.

Rezidba mladih čokota -U jesen prve godine nakon opadanja lišća, a pre pojave jačih mrazeva, vrši se rezidba. Prilikom rezidbe oba negovana lastara orežu se na po dva vidljiva, zdrava okca.

Zagrtanje čokota -Nakon rezidbe i odstranjivanja loze,vrši se jesenja duboka obrada zemljišta,oranje do dubine od 20 cm,koje se kombinuje sa zagrtanjem čokota. Oranje se obavlja na razor,a zagrtanje čokota obavlja se ručnom korekcijom.

Pročitaj i ...

novosadski salon festival srpskih prokupac vinarija kovačević vino je kvalitet kalemova

Vinova loza i kvalitet kalemova odlučuje uspeh u berbi

Kvalitet loznih kalemova odrediće uspeh u berbi. Sada je vreme da se dogovorite sa rasadničarima o sortimentu.