Najnovije vesti
Početna » konkursi » Vinogradi naše blago – podsticaji do 80 miliona dinara

Vinogradi naše blago – podsticaji do 80 miliona dinara

Vinogradi naše blago, konkurišite za nova sredstva namenjena zasnivanju vinograda. Maksimalni podsticaj do 80 miliona dinara. Javni poziv traje do 20. jula 2023. godine. Pravo na podsticaje ostvaruje:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

2) preduzetnik,

3) pravno lice, i to:

(1) privredno društvo,

(2) zemljoradnička zadruga,

(3) zadužbina.

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze za 2023. godinu, objavljuje se na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11000 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, kao i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze za 2023. godinu, po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 20. juna do 20. jula 2023. godine, zaključno.

Vinogradi naše blago, nova sredstva namenjena zasnivanju vinograda

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti investicije, (bez poreza na dodatu vrednost koji predstavlja neprihvatljiv trošak shodno članu 9. tačka 1) Pravilnika) u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Vrednost prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana za izradu vinogradarskog projekta, pripremu zemljišta, nabavku sadnica vinove loze, nabavku naslona odnosno kolja ne može preći vrednost prihvatljivih troškova iz člana 5. stav 2, člana 6. stav 4, člana 7. stav 4. i člana 8. stav 3. Pravilnika.

Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja jesu:

1) za analizu zemljišta – 200.000 dinara;

2) za izradu vinogradarskog projekta – 1.000.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta – 20.000.000 dinara;

4) za nabavku sadnica – 30.000.000 dinara;

5) za nabavku naslona, odnosno kolja – 30.000.000 dinara.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa srpskim domaćim i odomaćenim sortama vinove loze, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.

Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze, odnosno površine vinogradarske parcele.

Uvećanje maksimalnog iznosa podsticaja za područja određenih upravnih okruga u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju utvrđuje se prema mestu u kome se nalazi proizvodni zasad koji je predmet podsticaja. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 80.000.000 dinara.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu opredeljuju se u iznosu od 500.000.000 dinara, u okviru ukupnog iznosa koji je za ovu namenu određen posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Vinogradi – podsticaji do 80 miliona dinara

Pročitaj i ...

prekraćivanje mladih pepelnica bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba bagrina crvena

Folijarno đubrivo u vinogradu tokom rasta

Folijarno đubrivo, tečna đubriva su mnogo efikasnija kod svoje primene, nego đubriva u čvrstom stanju. Kako ih primeniti u vinogradu?