Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Zalamanje lastara donosi obilniji urod

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

Zalamanje lastara predstavlja agrotehničku meru koja se u vinogradima, zavisno od sorte odnosno njene bujnosti, obavlja 2 – 4 puta. Postavlja se pitanje pravog momenta kada sa ovom operacijom treba otpočeti odnosno kada se vrši pravo zalamanje? Pravi trenutak je kada lastari dužinom većom od 30 – 40 cm prerastu gornju žicu i kada dolazi do njihovog povijanja na niže.

Zalamanjem im se odstranjuje tačka rasta za period od narednih oko 15 dana. Stvoreni asimilanti se u tom periodu usmeravaju ka formiranim grozdovima dajući bolji kvalitet bobice i bolji prinos. Zalamanjem se aktivira rast vegetativnog dela preko letnjih pupoljaka što se manifestuje intenzivnijom pojavom zaperaka u većoj meri u vršnom delu prekraćenog lastara. Vršni zaperci, takođe imaju i intenzivniji porast od nižih zaperaka. Špalir ili drugačije nazvan zeleni zid sa ovim porastom dobija kako na visini tako i na širini.

Zalamanje lastara donosi obilniji urod

Da ne bi došlo sa ovim porastom do opasnosti velikog zasenjavanja listova u unutrašnjosti i slabijeg provetravanja špalira, kada zaperci dobiju oko 10 listova pristupiti drugom zalamanju. Njime prekraćujemo uglavnom zaperke i neke lastare koji su u prvom zalamanju zaostali u porastu. Tokom godine a u zavisnosti i od samih sorata mogu da se formiraju i zaperci drugog i trećeg reda a samim tim operacija zalamanja se ponavlja.

grinje vinove prihrana vinove lozePrstenovanje lastara je dobra mera za uspeh u vinogradu.

Ova agrotehnička mera ima osnovni cilj stvaranje i održavanje zelenog zida visine oko 2 m i debljine 30 – 40 cm sa pravilno raspoređenim lastarima na kojima se nalaze grozdovi sa bobicama vrhunskog kvaliteta.
Takođe imamo bolje provetravanje i osunčavanje lastara koji će samim tim bolje sazreti čime su se stvorili uslovi za bolje prezimljavanje.

dipl.inž. Boban Marković

Pročitaj i ...

vinograd lozne grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja vinograd lozna

Grahorice u vinogradu i voćnjaku su poželjne

Treba gajiti grahorice u voćnjacima i vinogradima jer doprinose boljem stanju zemljišta i obogaćuju ga.