Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Zaštita vinove loze od crne pegavosti

Zaštita vinove loze od crne pegavosti

Zaštita vinove loze od crne pegavosti, pepelnice i grožđanog moljca. Obiđite vinograde i proverite da li su štetočine prisutne. Toplo vreme pogoduje njihovom razvoju, kiša u utorak može samo povećati opasnost od bolesti. Primenite zaštitna sredstva na vreme, da mladi listovi ne obole u ovoj, ranoj fazi razvoja.

PREPORUKA PIS SRBIJA

Od utorka se najavljuje nestabilno vrijeme sa padavinama koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača crne pegavosti vinove loze ( Phomopsis viticola ). Sa ciljem zaštite od navedenog patogena proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena nekog od navedenih fungicida: 

  • Folpan 80 WDG ili Foltex (folpet) 0,15-0,2% ili Fighter (folpet) 1,25-2,4 kg/ha ili Solofol (folpet) 1-1,5 kg/ha

ili

  • Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Vinova loza se nalazi u fazama razvoja kada je osetljiva na infekciju od strane gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator ). Sa ciljem zaštite od navedenog patogena proizvođačima preporučuje se primena hemijskih mera zaštite preparatima na bazi elementarnog sumpora: Kumulus DF, Microthiol specijal disperse, Kossan WG, Wetsul, u koncentraciji 0,3-0,5% ili Thiovet jet 80 WG u količini 5- 7 kg/ha. Kod osetljivog sortimenta na prouzrokovača pepelnice vinove loze (Frankovka, Šardone..) proizvođačima se preporučuje primena fungicida Karathane gold 350 EC (meptildinokap) u količini 0,5 l/ha.

Zaštita vinove loze od crne pegavosti, pepelnice i grožđanog moljca

Početak leta pepeljastog grožđanog moljca ( Lobesia botrana ) na severnim obroncima Fruške gore registrovan je sredinom marta. Trenutno je u toku polaganje jaja i početak piljenja larvi ove štetočine. Sa ciljem zaštite od ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrina: Cythrin 500 EC ili Cythrin max u koncentraciji 0,06-0,12% ili Tajfun u koncentraciji 0,015-0,03% ili Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba u koncentraciji 0,015-0,03%.

Pročitaj i ...

pudarski dani irig

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima

Cvetanje vinove loze u teškim uslovima stalnih padavina, jakog vetra ... Cvetanje je kritična faza u razvoju jer ona određuje rod u jesenjoj berbi. Potrebno je primeniti zaštitna sredstva