Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Zelena rezidba vinograda važna mera za budući rod

Zelena rezidba vinograda važna mera za budući rod

Zelena rezidba vinograda – Zelena rezidba u vinogradu obuhvata sve radove koji se izvode na zelenim lastarima, cvastima, zelenom grožđu i listovima tokom vegetacije i tu spadaju: lačenje, zalamanje lastara, prekraćivanje zaperaka, perstenovanje loze, proređivanje cvasti, grozdova i bobica i uklanjanje donjih listova.

Za zelenu rezidbu možemo reći da je i korektivna ili dopunska rezidbi izvedenoj na zreloj lozi u februaru ili martu mesecu.

Ova rezidba ima za cilj da reguliše i poveća prinos i kvalitet grožđa, da se održava pravilan raspored i bujnost lastara, poboljšava se stvaranje novih okaca, stvaraju se povoljniji uslovi za sazrevanje grožđa i lastara i dr.

Obim zelene rezidbe nije isti svake godine, jer od klimatskih uslova, sortnih osobina i oblika čokota zavisi i koje će se mere zelene razidbe primenjivati.

Nekada se zelena rezidba izvodila isključivo ručno, a danas se upotrebljava mehanizacije koje je prilagođena ovim operacijama.

Lačenje ili plevljenje je uklanjanje čokota na početku vegetacije mladih lastara koji neće biti potrebni u tekućoj vegetaciji ni pri narednoj rezidbi zrele loze.

Lačenjem se uklanjaju lastari koji su izbili na čokotu, a nisu bili planirani rezidbom i oni mogu izbiti na stablu, glavi, krakovim, rodnim čvorovima i na samom luku. Lačenjem se uklanjaju i lastari koji izbijaju iz podloge.

Operacija lečenja se izvodi nekoliko puta u toku vegetacije, a prvi put kada su lastari dugi samovinograd grinje vinograd mere nege nekoliko centimetara.

Njihovim zalamanjem sprečava se bespotrebno trošenje hranljivih materija na porast lastara koji neće biti potrebni u tekućoj ili narednoj vegetaciji. Uklanjanjem ovih lastara smanjuje se gustina zelene mase što dovodi do bolje provetrenosti špalira. Lačenje je obavezna mera i nikako se ne sme izostaviti niti se ne sme odlagati, jer se direktno utiče na kvalitet grožđa i zdravstveno stanje vinograda.

Zelena rezidba vinograda  

Zalamanje lastara je druga obavezna mera zelene rezidbe koja se izvodi u vinogradu. Ona se izvodi kada se ostavljeni lastari uvuku u žice i kada značajno prerastu potporu i počnu da se savijaju

Lastari se prekraćuju 30 cm iznad poslednje žice ili je pravilo da bude 10 do 12 cm listova iznad poslednjeg grozda.

Zalamanje se izvodi iz razloga da lastari ne bi rasli neograničeno u dužinu i na taj način trošili hranljive materije, pravili veliku zasenu, smanjivali promaju i bili podložniji bolestima. Ako bi imali suviše duge lastare donja okca na njima bi gubila rodnost što bi se odrazilo u narednoj vegetaciji

Zalamanje se izvodi u precvetavanju vinove loze, negde oko sredine juna, nikako se ne me čekati početak jula, jer se tada gube korisna dejstva ove mere.

Zalamanjem vrhova lastara dolazi do jačeg aktiviranja zaperaka na njima, pa se mora vršiti njihovo zalamanje.

Pročitajte i: Grahorice u vinogradu

Zalamanje zaperaka se izvodi kada oni na sebi imaju 8 do 10 listova. Pogrešna navika vinogradara je da se zaperci uklanjaju do osnove. Oni se zalamaju tako dana njima ostane 4 razvijena lista koji nastavljaju fotosintetsku aktivnost i ishranu čokota.

Po pravilu ova mera se izvodi 3 nedelje do mesec dana posle zalamanja glavnih lastara. Zalamanje se obavlja pomoću velikih makaza ili kosirima u vidu mačeta.

Moguće je vršiti i mehanizovano sečenje zaperaka pomoću specijalnih uređaja koji se montiraju na traktor. Za korišćenje ovakvih mašina špalir mora biti pravilno postavljen i prav, jer se mogu napraviti velike štete na lozi.

Uklanjanje donjeg lišća sa čokota je mera zelene rezidbe koja ne mora da se primenjuje svake godine, već samo u hladnih kišnim godinama, mada je mera poželjna, jer kada se ukloni nekoliko listova oko grozdova 20-ak dana pred berbu postiže se bolja promaja u zoni plodova, bolja osunčanost, grožđe bolje zri, bolji mu je kvalitet i ima više šećera. Velika prednost je i što se berba obavlja daleko brže, jer nema listova koji kriju grožđe. Ova operacija se izvodi uglavnom ručno, mada ima uređaja koji pomoću vazdušne struje oduvaju listove u zoni grožđa.

autor: Milinković Jovan

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima…

Cikade se hrane usisavanjem biljnih tkiva i prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su značajne kao štetočine žitarica.