Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

pexel-vinograd

Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvića vinove loze, počinje kada potpuno opadne lišće, a završava se kada počne kretanje sokova u proleće. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta.

Razlikujemo dve vrste mirovanja:

  • fiziološko i
  • ekološko

Fiziološko mirovanje se odlikuje određenim fiziološkim stanjima zimskih okaca i pada u vreme kada su okca formirana i prilagođena uslovima prezimljavanja. Fiziološko mirovanje počinje krajem avgusta i traje 4-5 meseci (do druge polovine januara).

Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

Posle toga nastaje ekološko mirovanje koje je uslovljeno isključivo spoljnim uticajima. Od spoljnih faktora presudan uticaj ima niska temperatura, koja produžava period mirovanja. U periodu zimskog mirovanja količina vode u zrelim lastarima i višegodišnjim delovima loze je vidno smanjena i kreće se od 45 do 50%. Ukoliko je procenat vode u lastarima manji, loza je otpornija prema niskim temperaturama.

Dragoljub Glišić, ing.polj
Stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
PSSS Mladenovac

Da bi vinova loza uspešno prezimela neophodno je da se obezbede sledeći uslovi:

  • blagovremeno sazrevanje lastara i stupanje zimskih okaca u fiziološko mirovanje;
  • pravilno sazrevanje tkiva lastara i
  • pravilno kaljenje biljnog organizma.

Kao pokazatelj toplotnih karakteristika jednog područja najčešće se koristi termički koeficient koji se izračunava po formuli:

TK = ((T10 – T4 ) ÷ A) × 100

T10 – srednja mesečna temperatura meseca oktobra

T4 –  srednja mesečna temperatura meseca aprila

A – godišnje kolebanje temperature vazduha

Vrednosti termičkog koeficienta veće od 15% označavaju karakteristike maritimne klime u kojima su toplotni uslovi povoljniji. Vrednosti manje od 15% sve do negativnih vrednosti označavaju karakteristike kontinentalne klime.

PSSS Jagodina
dipl. ing. Dejan Jocić

Pročitaj i ...

kiseline grozd

Kiseline u bobici grozda za dobro vino

Bez povoljnih kiselina nema ni kvalitetnog vina. Odnos kiselina i šećera u bobici određuje dobro vino.