Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Jabuka – čuvanje zrelih plodova u hladnjačama

Jabuka – čuvanje zrelih plodova u hladnjačama

jabuka ?uvanje
Jabuka čuvanje u hladnjačama

Počela je berba ranih sorti jabuka i čuvanje ubranih plodova tokom sledećih 8 meseci je izazov za sve. Brzo rashlađivanje plodova nakon berbe veoma je važno jer se na taj način usporava proces zrenja i smanjuje pojava oboljenja na jabukama. Vreme od berbe do rashlađivanja treba da bude što kraće. Po mogućnosti, obrane plodove treba rashladiti istog dana. Prilikom određivanja temperature čuvanja treba u obzir uzeti sortu, dužinu ?uvanja i željeno stanje plodova na kraju skladištenja. Plodovi većine sorti jabuka mogu da podnesu temperature od -1,4 do -2,8°C, ali se čuvanje na temperaturama ispod 0°C retko praktikuje kod jabuke. Za svaku sortu postoji kritična temperatura ispod koje, u slučaju dužeg čuvanja, dolazi do pojave različitih fizioloških oboljenja. Optimalna temperatura čuvanja većine sorti jabuka kreće se od 0 do 3°C.

Jabuka čuvanje zrelih plodova u hladnjačama

Takođe, da ne bi došlo da gubitka mase i smežuravanja plodova, neophodno je da se u rashladnoj komori održava visoka relativna vlažnost vazduha. Za većinu sorti preporučuje se da relativna vlažnost vazduha bude 92-93%. Ako je relativna vlažnost vazduha viša od 94 odnosno 95%, povećava se rizik od pojave raznih oboljenja. Dužina čuvanja u uslovima normalne atmosfere zavisi od velikog broja faktora i razlikuje se od sorte do sorte. Poznato je da se letnje sorte kraće čuvaju (2 – 3 meseca), a pojedine zimske sorte mogu uspešno da se čuvaju do 7 meseci.

Pollinoplast

Hladnjače – ULO (Ultra Low Oxygen – vrlo malo kiseonika) atmosfera

DCA (Dynamic Control Atmosphere – Dinamička Kontrolisana Atmosfera) je kao što i sam naziv kaže je proces dinamičke promene količine kiseonika u komori. Proces ovog principa skladištenja je kreiranje komore koja ima vrlo malu koncentraciju kiseonika O2 I to manje od 0,5% i sa koncentracijom uglen-dioksida CO2 manjom od 1%. U takvim uslovima voće radikalno menja svoj metabolizam.

Čuvanje jabuka u hladnjačama sa ULO tehnologijom 

Jabuku možemo skladištiti na duži period sa takozvanom (ULO) – Ultra Low Oxygen – kontrolisanom atmosferom – ultra nisko kiseoničkom tehnologijom. Izraz ULO, ultra niski odnosno izuzetno niski nivo kiseonika, počeo je da se koristi da bi se razlikovala ova vrsta čuvanja jabuka od standardnog čuvanja u kontrolisanoj (normalnoj) atmosferi (KA).

Izraz ULO odnosi se na nivoe kiseonika u hladnjači koji su niži od 2%, dok standardna KA tipično podrazumeva nivoe kiseonika od 2-3%. Razvoj ove tehnologije bio je zasnovan na izgradnji visokokvalitetnih hladnjača, sistemima proizvodnje azota i kompjuterizovanoj kontroli atmosfere u hladnjači. čuvanje u režimu ULO sada se smatra standardom. Za to su potrebni kvalitetni paneli, vrata i podovi, sa preciznom izradom (gasno nepropustljivi).

U komorama se nivo kiseonika održava između 1,5 – 2%, a nivo ugljen-dioksida do 1,5 %. Klimakterično voće npr. jabuka posle berbe, čak i za vreme hlađenja kada se cuva na 1 C, počinje ubrzano da diše. Što je disanje brže, vreme čuvanja je kraće i obrnuto. Da bi smanjili brzinu disanja, a time produžili vreme čuvanja jabuka, pored niskih temperatura primenjuje se i ULO tehnologija. To podrazumeva, da jabuci ne dajemo da normalno diše smanjujemo kiseonik, “gušimo” je i ona usporeno diše. Dok se u svetu preko 70% jabuka čuva u kontrolisanoj atmosferi, kod nas je to samo jedva 3-4%. Do razvoja tehnologije za režim ULO došlo je zbog toga što smanjenje nivoa kiseonika tokom skladištenja može produžiti vek čuvanja većine sorti jabuka. Bezbedni minimalni nivoi kiseonika mogu biti različčiti od sorte do sorte, shodno fizičkim svojstvima i metabolizmu plodova.

Posle dužih perioda čuvanja (220-280 dana), omekšavanje plodova je za trećinu manje kod režima ULO u poređenju sa klasičnom KA. U ovakvim hladnjačama se jabuke čuvaju do maja, juna, a u prodaju se puštaju onda kad ih nema u običnim hladnjačama. Tada jabuke i dalje imaju odličan kvalitet, pa samim tim i veću cenu.

Dragan Glišić

Pročitaj i ...

vocnjak uticaj niskih mraz preti mraz u

Novi sistem zaštite od mraza, “obucite” voćnjak ledom?

Sistem zaštite od smrzavanja cvetova, zametnutih plodova u voćnjaku je pravi izbor.