Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Jabuka – gorke pege plodova mogu odneti zaradu

Jabuka – gorke pege plodova mogu odneti zaradu

Jabuka se već bere i trajaće berba još tri meseca, ali gorke pege mogu odneti zaradu. Gorke pege predstavljaju fiziološku bolest, koja nastaje u voćnjaku ali se njeni simptomi najčešće ispoljavaju kasnije tokom perioda čuvanja. Ova se bolest manifestuje okruglastim, tamnozelenim mrkim ili skoro crnim depresijama na pokožici plodova, koje su ponekad oivičene zelenom bojom. Ispod njih se nalaze nekrotirane ćelije koje taj deo tkiva ploda čine sunđerastim i žilavijim od zdravog. Najčešće se javljaju u predelu čašice ploda, a kao glavni uzrok navodi se nedostatak kalcijuma.

Kalcijum je slabo pokretljiv element u biljkama, i samim tim je njegov nedostatak izraženiji u sušnim godinama. Gorke pege na plodovima nastaju kada je prisustvo kalcijuma u plodu ispod kritične granice. Tada dolazi do zamene kalcijuma iz ćelijskih membrana sa magnezijumom (Mg). Otpušteni kalcijum se premešta u druge organe biljke i time se dalje smanjuje njegova koncentracija u plodovima. Istovremeno, dolazi do povećanog odavanja vode iz plodova i gomilanja kalijuma, magnezijuma i organskih kiselina. Ovi procesi dovode do odumiranja ćelija i tkiva i nakupljanje Mg-sulfata koji im daje gorak ukus.
Faktori koji mogu dovesti do nedovoljnog snabdevanja plodova kalcijumom su:

• Prevelika bujnost biljke
• Preobilno đubrenje azotom, kalijumom i magnezijumom
• Jaka rezidba
• Neravnomerno snabdevanje vodom ili njen nedostatak
• Visoke temperature vazduha koje izazivaju povećanu transpiraciju i narušavaju vodni režim biljke

Jabuka – gorke pege plodova

Pojava gorkih pega se može izbeći adekvatnom primenom određenih agrotehničkih mera. Posebno treba obratiti pažnju na navodnjavanje, ishranu biljaka i rezidbu. Osim ovih mera, kao prevencija se primenjuje tretiranje sa kalcijum hloridom (CaCl2) ili kalcijum nitratom (Ca(NO3)2) ali i pravovremena berba.
Postoje dve vrste preparata u zavisnosti od oblika u kojem se kalcijum javlja u njima. Tako imamo preparate kalcijum hlorida i kalcijum nitrata. I jedni i drugi se koriste za regulisanje sadržaja kalcijuma u plodovima jabuke.

Kalcijum hlorid predstavlja bolji izvor kalcijuma.

Neadekvatna primena ovih preparata može imati i nepovoljne posledice po plodove i biljku. Npr. ukoliko primenjujete preparate sa kalcijum nitratom na temperaturama iznad 21 stepena celzijusovih, može doći do pojave rđaste prevlake na plodovima. Kod obojenih sorti, povećana koncentracija kalcijuma u pokožici usled intenzivnog prskanja može dovesti do slabijeg razvoja boje. Tretiranje kalcijumom može dovesti do ubrzanog sazrevanja plodova. Prilikom primene preparata na bazi kalcijum hlorida, može doći do pojave ožegotina na plodovima. Zbog toga izbegavajte njihovu primenu na temperaturama iznad 25 stepeni celzijusovih i pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha.

Osim prskanjem pre berbe, korekcija sadržaja kalcijuma u plodovima može se obavljati i nakon berbe potapanjem plodova u odgovarajući rastvor kalcijuma.
Nakon berbe plodova, neophodno je obezbediti optimalan režim čuvanja u skladu sa zahtevima sorte i kvalitetom plodova.

Jović Snežana
PSS Prokuplje

Pročitaj i ...

jagode berba marmolada siva trulež jagode jagoda sadnja

Sadnja jagoda tokom letnjih meseci je dobra ideja

Sada je pravo vreme da sadite jagode koje će se dobro ukoreniti i doneti bogat rod u maju 2021.