Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Meliorativno đubrenje zasada višnje

Meliorativno đubrenje zasada višnje

MELIORATIVNO ĐUBRENJE U ZASADIMA VIŠNJE –  Posebno veliku pažnju treba pokloniti đubrenju pri zasnivanju zasada jer  ono ima za cilj da nivo hraniva dovede do optimalnog nivoa, posebno  fosfora i kalijuma, i da se isti nađu u zoni korenovog sistema. Zbog toga  su količine uvek veće od onih pri đubrenju zasada u rodu. Ovo đubrenje poznato je kao meliorativno.

Meliorativnim đubrenjem se iz osnova menja nivo plodnosti zemljišta.  Njime se značajno povećava količina pristupačnih oblika hranjljivih  elemenata u zemljištu. Ono se može primeniti samo kod hranjljivih  elemenata čija je pokretljivost u zemljištu mala, a to su fosfor i kalijum.

Zbog slabe pokretljivosti fosfora i kalijuma po profilu zemljišta, njih treba  unositi u dublje slojeve – u zonu korenovog sistema. To se po pravilu  obavlja pre podizanje zasada meliorativnim đubrenjem na „zalihu“.

višnja cvet tereni za gajenjeKod ovog načina đubrenja azot se ne primenjuje zbog velike pokretljivosti  nitratnog jona u zemljišnom profilu tj. opasnosti od njegovog gubljenja  ispiranjem. Pored unošenja fosfora i kalijuma meliorativnim đubrenjem  neophodno je zemljište obezbediti i organskom materijom. To se najčešće postiže unošenjem stajnjaka. Njegova upotreba obezbeđuje zemljištu bolju  mikrobiološku aktivnost i vodno-vazdušni režim. Sve ovo kasnije doprinosi  boljem i lakšem usvajanjem hranljivih elemenata u toku redovnog plodonošenja. Kod meliorativnog đubrenja osnovu za primenu fosfora i kalijuma predstavlja njegova količina u zemljištu.

  Meliorativno đubrenje zasada višnje

Obezbeđenost zemljišta se računa na ceo sloj iz koga se uzimaju uzorci,  a oni se izimaju sa dubine od 0-30 cm i 30-60 cm. Kod zemljišta sa vrlo visokim sadržajem fosfora i kalijuma ne treba izvoditi meliorativno đubrenje kako ne bi izazvali antagonizam između nekih elemenata, a time i njihov fiziološki nedostatak.

Đubriva koja se koriste za meliorativno đubrenje sadrže veću količinu fosfora i kalijuma, a malu azota.

Savetodavac za melioracije

Igor Ristić dipl.ing.

foto pixabay.com

Meliorativno đubrenje

Pročitaj i ...

azot donosi rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe novi sistem

Sistemi gajenja trešnje – savremeni oblici

Sistemi gajenja trešnje - savremeni voćnjaci zahtevaju primenu nauke i svih agromera radi postizanja uspeha.