Najnovije vesti
Početna » JABUKA » Navodnjavanje jabuke tokom faza njenog razvoja

Navodnjavanje jabuke tokom faza njenog razvoja

Navodnjavanje jabuke služi da se potrebna količina vode dovodi veštačkim putem u područje korenovog sistema jabuke. Sada je pravo vreme da voćke NE ostanu bez potrebne količine vode i tako plod nema dovoljno vode za rast i razvoj.

Visok kvalitet plodova i redovna rodnost, kao i normalno rastenje, održavanje same biljke, nemoguće je bez potrebne vlage u tlu, koja se pored padavina reguliše i navodnjavanjem. To je posebno velik problem u sušnim godinama, kada voćke trpe u oskudici vode. Naročito je nepovoljno što nedostaje vode u prvoj polovini leta, kada je ona jabukama i najpotrebnija. Sorte čiji plodovi ranije sazrevaju imaju manju potrebu za vodom, i obrnuto. Takođe, ukoliko je korenov sistem plići veća je i potreba za vodom od onih čije se žile prostiru dublje.

Nedovoljna vlažnost u tlu izaziva otežano funkcionisanje pojedinih organa voćaka, a naročito lišća, slabo rastenje, nedovoljno diferenciranje cvetnih pupoljaka, preterano otpadanje zametnutih plodova, lošiji kvalitet održanih plodova, slabljenje vitalnosti voćaka, zbog čega bolje stradaju od mrazeva, bolesti i štetnika.

Sva zemljišta podjednako ne zadržavaju vodu, te se brzina kretanja vode odvija zavisno od njegovog mehaničkog sastava, npr. peskovita zemljišta, laka zemljišta, brže propuštaju vodu od težih, zbijenijih.

Navodnjavanje jabuke tokom faza njenog razvoja

Jabuka troši puno vode, a posebno zimske sorte u gustim nasadima. Naročito joj je voda potrebna od polovice aprila meseca pa do kraja septembra. Tokom jula i avgusta su visoke temperature, dolazi do oskudice vlage u tlu i vazduhu, pa radi regulisanja uslova treba provesti najveći broj zalivanja.

Voda koja se koristi za navodnjavanje treba biti odgovarajućeg kvaliteta. Za ocenu kvaliteta vode treba sagledati temperaturu, sastav i količinu topivih soli, a kod površinskih voda još i primese. Voda za navodnjavanje jabuke treba biti umereno topla oko 20 ° C, sa dovoljno vazduha, kiseonika, ali bez soli i mulja. Za jabuku je pogodna voda za navodnjavanje kišnica, dobre su i jezerske i rečne vode, dok su bunarske i izvorske vode 

azot donosi irig sajam perspektive voćarstva vivo sajam maline jabuke rusija uloga makroelemenata jabuka uvoz autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda jabuka boja djubrenje voćnjaka prinos kalijum reguliše savetovanje za jabuka voli rezidbu
Jabuka voli rezidbu

hladnije i sa manje vazduha. Otpadne vode u većini slučajeva nisu pogodne za navodnjavanje.

Za naše uslove kritični periodi vegetacije su:

– 12-14 dana posle precvetavanja

– Posle junskog otpadanja plodova

– 15-20 dana pre nastupanja botaničke zrelosti

– 15-20 dana pre prestanka rastenja

Često prvi i poslednji kritični periodi budu osigurani padavinama, pa navodnjavanje ne bude ni potrebno, ali kod nas su naročito važna letna navodnjavanja jabuke.

Vreme zalivanja može se odrediti merenjem i praktičnim putem (na temelju padavina iz tog razdoblja, fenofaza, kritičnih razdoblja, po izgledu voćaka, lisne mase, plodova i dr.).

Navodnjavanje treba obaviti pre nastupanja deficita vlage u tlu. Nedovoljno i neblagovremeno navodnjavanje može ostaviti loše posledice na jabuku, kao i prekomerno koje pogoršava i strukturu zemljišta.

Navodnjavanje jabuke može da se vršiti

  • površinski,
  • orošavanjem,
  • po sistemu kapanjem i
  • podzemno.

Najbolji način površinskog navodnjavanja je brazdama, na zemljištima sa padom od 3%. Brazde se prave plugom brazdačem, dužine 80-120 m, dubine 15-25 cm, a širine gornjeg dela 25-40 cm. U ove brazde se pušta određena količina vode, koja se potom infiltrira kroz dno i strane brazde. Nakon zalivanja brazde se plugom zatrpavaju.

Navodnjavanje orošavanjem, stvaranjem veštačke kiše, predstavlja razbijanje vode u kapljice, pomoću rasprskivača. Predstavlja jedan savremeniji način, a istovremeno s navodnjavanjem može se vršiti i folijarna prihrana. Najbolje vlaženje zemljišta se postiže kada je promer kapljica od 1-2 mm. Uređaji se mogu postavljati na svim tipovima zemljišta, kao i na terenima s većim nagibom. Orošavanjem se izbegava zabarivanja i zaslanjivanje zemljišta, utrošak vode je ekonomičniji, a vlaženje ujednačeno.

jabuka svet stratifikovanje semena bolesti u jabučnjaku jabuka trešnja nove sorte jabuka

Navodnjavanje kapanjem u poslednje vreme se sve više primenjuje, naročito u savremenim nasadima jabuke. Savremen je način, uz upotrebu sistema kap po kap, koji se sastoji od mreže plastičnih cevi, koje su perforirane i na tim mestima su ugrađene kapaljke, kroz koje voda u vidu kapljica stalno kvasi površinski sloj zemljišta, odakle prodire dublje. Uključivanje je automatsko, a isključivanje takođe, čim se vlaga u zemljištu približi kritičnoj tački. Uz relativno mali utrošak vode održava se stalna vlažnost zemljišta. Deo zemljišta koji se ne navodnjava manje se korovi, a ne dolazi ni do obrazovanja pokorice. Ujedno se u jabučnjaku mogu koristiti i vodotopiva đubriva.

Navodnjavanje podzemnim putem sastoji se u tome da se voda dovodi u tlo pomoću specijalne podzemne cevne mreže, pri čemu se voda dovodi u dublje slojeve tla, a ona se zatim kapilarno penje u područje korena. Ovaj sistem je skup, težak za održavanje, pa se retko koristi.

Savetodavac voćarstva i vinogradarstva  Ljiljana Gvozdić

Pročitaj i ...

đubrenje voćnjaka cvetni pupoljci savetovanje kajsija eu berba kajsije

Berba kajsije – pravi trenutak za berbu?

Berba kajsije je važna za plasiranje robe na tržište jer plodovi kajsije brzo dozrevaju nakon berbe i njihovo čuvanje je