Wednesday 22.01.2020.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Navodnjavanje voćnjaka po fazama razvoja

Navodnjavanje voćnjaka po fazama razvoja

Savremeni način uzgoja voća zahteva adekvatno navodnjavanje voćnjaka. Pri izvođenju navodnjavanja voćnjaka i vinograda značajno je pitanje doziranja vode. Optimalna vlažnost u zemljištu može se postići i održavati samo ako se stručno postupa sa vodom u zoni rizosfere. Ako se navodnjava češće nego što je potrebno, dolazi do većeg doziranja vode i do problema. Ako se ređe navodnjava i time dodaje manja količina vode od potrebne, ne može se postići visok i kvalitetan prinos u voćarstvu. Dubina zemljišta koju treba navodnjavati zavisi od dubine korenovog sistema i fazi razvoja biljke. Dubina navodnjavanja za jabuku, breskvu, krušku, iznosi 0.40-0.55 m. 

U praksi se navodnjavanje najčešće koristi prema kritičnim periodima u odnosu na vodu. Voćke najviše troše vodu od završetka cvetanja do kraja intenzivnog porasta plodova. Kritične faze razvoja u odnosu na vodu su :

  • cvetanje,
  • porast lišća i mladara ,
  • formiranje zametaka
  • porast plodova.

Prvo navodnjavanje trebalo bi obaviti deset dana posle cvetanja, ukoliko je proleće sušno.

Drugo navodnjavanje se obavlja početkom jula meseca, u periodu najvećeg porasta vegetativnih organa, kada se formiraju cvetni pupoljci za narednu godinu i rastu plodovi. Tada je najveća i evapotranspiracija, pa stabla voćaka najviše troše vodu.

Treće navodnjavanje se obavlja početkom avgusta meseca, za porast plodova, koji stižu za berbu krajem istog meseca i tokom sledećeg.

Četvrto navodnjavanje primjenjuje se samo kod sorata jabuka i krušaka za zimsku potrošnju, ali se obavlja 25-30 dana pre berbe.

Navodnjavanje voćnjaka 

Vrsta biljke                               Godišnja potreba za vodom (mm)

                                                                                              
Jabučasto voće                                  500-600

V. loza                                                   520-600

Koštičavo voće                                  450-550

Jagodičasto voće                               450-600

Zalivne norme za većinu voćnih vrsta po mesecima iznose :

  • april                            40-60 mm
  • maj                            70-100 mm
  • jun                             90-120 mm
  • jul                             110-130 mm
  • avgust                     100-130 mm
  • septembar                50-60 mm.

IZVOR: PSSS Zaječar Valentina Aleksić,
dipl.ing.melioracija zemljišta i voda

Navodnjavanje voćnjaka

Značaj vode za voćke i bilans vode u zemljištu – Visok sadržaj vode u pojedinim organima voćaka upućuje na njen izuzetan značaj za odvijanje svih fiziološko – biohemijskih procesa u biljkama. Ovaj sadržaj kod pojedinih organa varira (primer kod grana i lišća je 50-70 %, koren 60-80 %, plod 80-85 %) što najviše zavisi od anatomsko – morfološke građe, kao i funkcije koje pojedini organi obavljaju.

Pročitaj i ...

cene opet malina 2020

Malina 2020. godine imaće boje prilike na tržištu EU

Malina 2020. godine će imati bolje šanse za zaradu proizvođača.